Koji propisi uređuju minimalne ili obavezne uslove za bezbedno upravljanje i preradu hrane u ugostiteljstvu?

Pravilnikom o sanitarno – higijenskim uslovima za objekte, u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, propisuju se sanitarno-higijenski uslovi, koji moraju da se ispune. Kad je reč o objektima ti uslovi se odnose na lokaciju objekta, okruženje, izgradnju, uređenje, snabdevanje vodom, odvod otpadnih voda, uklanjanje čvrstih otpadnih materija, prostorije i opremu.

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije - UBZRShttp://ubzrs.rs

Naša misija: Bezbedan rad, Pouzdan rad, Stručan rad, Bezbedan rad su "vrata" za sve poslove. „Hajde da uvek prvo prođemo kroz ova vrata".

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!