Koji su to osnovni dokumenti i postupci, koje privredno društvo mora imati u vezi sa svojom poslovnom dokumentacijom?

Privredna društva moraju izraditi Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju i Listu kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja, a za korišćenje ovih dokumenata moraju imati saglasnost nadležnog Arhiva. Prilikom izrade ovih dokumenata moraju sagledati zakonske odredbe niza drugih zakona npr. Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o privrednim društvima, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o fiskalnim kasama itd. Pored toga, privredna društva moraju imati popis dokumenata, koji je nastao u njihovom poslovanju, u formi Arhivske knjige. Kopiju Arhivske knjige moraju svake godine dostavljati nadležnom Arhivu. Privrednim društvima se omogućava da svake godine rade izlučivanje (uništavanje) bezvredne dokumentacije, ali uz obaveznu saglasnost nadležnog arhiva.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija - CERAThttp://cerat.rs/

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!