Koji troškovi službenog putovanja i u kom iznosu se smatraju dozvoljenim poreskim rashodom?

Troškovi službenog putovanja koji su neoporezivi mogu se smatrati poreskim rashodom, a reč je o iznosu od  2.236,00 dinara dnevno. Preko tog iznosa troškovi službenog puta se oporezuju.

T.O.T. d.o.o.http://tot.co.rs/

Naše preduzeće se bavi skupom poslova koji obezbeđuje funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!