Berza

Koliko novca je potrebno za ulaganje na berzi?

Odluka da se ulaže na berzi prvi je stepenik, a pre samog investiranja potrebna je strategija kako bi se izbalansirao naš odnos prema riziku i željenom prinosu.

Strategija će zavisiti od toga kakva su očekivanja od ulaganja, na koji rok se investira, a nije zanemarljiva ni stavka sa koliko novca raspolažete.

U svakom slučaju, postoji način da se zadovolje svi ti interesi i potrebe tako što se u skladu sa tim formira portfolio specifičan za svakog ulagača. 

Portfolio predstavlja skup investicionih instrumenata (akcija, obveznica) koji svaki ulagač poseduje u svom vlasništvu. U zavisnosti od naših preferencija prema riziku i očekivanom prinosu najčešće se koriste sledeće 3 vrste portfolio strukture:

Agresivni portfolio

Ovom principu investiranja su skloni investitori koji nemaju veliki početni kapital, pa su prinuđeni da rizikuju malo više kako bi ostvarili veliki prinos. 

Ukoliko posedujete 5.000 evra onda bi ovo eventualno bila odgovarajuća strategija investiranja za vas. 

Agresivni portfolio je obično sastavljen od akcija kompanija, koje se nalaze u ranim fazama rasta i razvoja, jer one obećavaju najveći potencijal. Radi izgradnje pomenutog portfolija neophodno je da pronađemo kompanije, koje imaju brzorastući prihode i vrlo dobru prespektivu rasta industrijske grane u kojoj posluju.

Ovakav tip kompanija se obično može naći u IT i biotehnološkom sektoru, ali i drugim sektorima poput automobilskog ili finansijskog. 

Dobar primer je američka automobilska kompanija “Tesla Motors” (TSLA) koja ima snažan rast prihoda i ogroman potencijal rasta u sektoru električnih automobile, koji predstavljaju budućnost transportne industrije. Akcije ove kompanije su značajno porasle u toku ove godine na talasu očekivanja da će novi model njihovog automobile naići na veliku podršku kupaca. 

Defanzivni portfolio

Ovom stilu investiranja pripadaju ulagači koji žele umeren, prosečan berzanski prinos i relativno nizak rizik. 

Ukoliko želite da uložite više od 20.000 evra, s ciljem da ostvarite dosta veći prinos od onog koji biste imali od kamatne štednje u banci, definitivno bi vam odgovarao ovakav tip portfolia. 

Ovakav tip portfolia ima niži odnos prinosa i rizika, što znači da će on obezbediti niži prinos od agresivnog portfolio, ali sa druge strane neće izložiti investitora preteranom riziku. 

Ovom tipu portfolia obično pripadaju akcije kompanija, koje se bave proizvodnjom osnovnih dobara za život, koje su vrlo stabilne i koje su lideri u svom sektoru. Naime, ovakve kompanije ne samo da će preživeti nego će imati i bolje performanse od ostatka tržišta kada nastupi recesija.

Kandidate za defanzivni portfolio možemo naći u sektorima telekoma, farmacije, modnih i luksuznih dobara, robe široke potrošnje. 

Dobri primeri su nemački “Deutsche Telecom”, “Fresenius”, “Hugo Boss”, američki “Verizon”, “Pfizer”, “Exxon”, “Coca Cola”, te britanski proizvođač luksuzne robe “Barberry”. 

Dobra strana ovih kompanija je još i to što isplaćuju redovnu i stabilnu dividendu (godišnji prihod akcionara) koja može prilično ublažiti eventualne kapitalne gubitke usled promene cene akcija. Iznos prosečne godišnje dividende se kreće od 3-7 odsto u evrima ili dolarima. 

Takođe, ne treba zaboraviti da su ovo ogromne kompanije sa dugom tradicijom, pa je rizik ulaganja drastično manji od recimo bankrota domaćih banaka u kojima većina građana trenutno štedi. 

Izlišno je ponoviti da bez obzira na stil investiranja i sklonost ka riziku, očuvanje kapitala je prioritet broj jedan. Ovom prioritetu su podređeni svi ostali kada je ulaganje na berzi u pitanju. I kod defanzivnog portfolia je veoma važno upravljati rizikom i svoditi eventualne gubitke na minimum.

Portfolio na bazi prihoda od HoV

Ovaj tip portfolia mogu koristiti svi investitori bez obzira na količinu kapitala, iz razloga što je fokus ovog portfolia na očuvanju kapitala i nekih stabilnih godišnjih prinosa u vidu kamata i dividendi. 

Ovaj tip investiranja karakteriše najniži odnos rizika i prinosa. Ovo praktično znači da će on doneti najmanji rizik, ali i najmanji prinos od preostala dva tipa investiranja.

Investitor ovde ne bi trebalo da se fokusira na promenu cene akcije (da očekuje njen nagli rast) već prvenstveno na prihod koji određena hartija od vrednosti donosi. 

Kod ovog tipa portfolija oko 70-75 odsto njegove strukture sačinjavaju obveznice i to mix državnih i korporativnih, a tek manji deo od oko 25-30 odsto čine akcije velikih i stabilnih kompanija sa solidnom dividendom. 

Reč je o tome da ovde želimo postići najmanji mogući rizik uz istovremeno ostvarivanje prinosa većeg od onog, koji biste dobili da ste novac uložili u banci. 

Zato se ulaže u najsigurnije HoV, prvenstveno obveznice sa "AAA" rejtingom i akcije najvećih i najstabilnijih kompanija koje su lideri u svojoj grani dugi niz godina. 

Ovakav prihodni portfelj, kao svojevrsna mešavina akcija i obveznica omogućava sigurnost (koju daju obveznice) i nešto veći prinos (koji donose akcije) uz veoma nizak sveukupni rizik. 

Investitori u Srbiji obično kombinuju prinos od ulaganja u državne obveznice Srbije, koje godišnje nose od 1 do 4,5 odsto sa ulaganjem u velike telekomunikacione ili naftne kompanije u Evropi ili USA poput “Deutsche Telekom” (dividenda 3,6 odsto) ili “Royal Dutch Shell” (dividenda 8 odsto). 

Stil portfolija trebalo bi da bude prilagođen karakteru ulagača i količini sredstava koja se ulažu. Bilo da ste konzervativni ili agresivni uvek možete napraviti optimalan portfolio koji će vam doneti željeni prinos, koji je nekoliko puta viši od onog koji imate u depozitnoj štednji. 

Stefani Milenković, Sinteza Invest Group

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!