Propisi

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak protiv SBB-a

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv Srpske kablovske mreže (Serbia Broadband - SBB) iz Beograda.

Komisija će u toku postupka ispitati da li je SBB, kao dominantan kablovski operater, uspostavio nepravično visoke cene i time zloupotrebio dominantan položaj.

Kako je Komisija 23. marta 2017. godine uslovno odobrila koncentraciju SBB i IKOM-a, postavila je uslove koje SBB mora da ispunjava u naredne dve godine.

Jedan od uslova je bio i da SBB, u roku od 15 dana od dana promene maloprodajne cene osnovnog paketa usluge medijskih sadržaja, Komisiji za zaštitu konkurencije dostavi izveštaj, koji će sadržati podatke o promeni maloprodajne cene osnovnog paketa usluge distribucije medijskih sadržaja, uz obrazloženje uzroka promene cene.

SBB je u decembru 2017. godine doneo odluku da cene svojih paketa poveća za po 100 dinara, pa je Komisija odlučila da uradi analizu uslova konkurencije na tržištu distribucije medijskih sadržaja, kako bi utvrdila opravdanost povećanja cene usluge SBB.

Komisija je SBB-u uputila zahtev da jasno i precizno dokumentuje uzroke  povećanja cene svojih usluga.

Kako SBB nije pružio dovoljno dokaza o troškovnoj opravdanosti visine naknade za mesečno održavanje kablovskog distribucionog sistema i praćenje kablovske televizije u iznosu od 1.395 dinara, Komisija je pokrenula postupak kako bi utvrdila da li cena utvrđena u iznosu, koji je nepravično visok, može voditi eksploataciji korisnika te usluge, kroz nametanja nepravične prodajne cene.

Ukoliko za poskupljenje ne dostavi opravdane razloge, SBB može biti kažnjen i do 10 odsto godišnjeg prihoda, a u tom slučaju bi bio u obavezi da cenovnike vrati na staro. Čak i da rešenje komisije bude negativno po SBB, korisnici njihovih usluga neće moći da po automatizmu dođu do preplaćenog novca. 

Prema istraživanju „Politike”, u Evropskoj uniji u ovakvim situacijama se rešenje komisije smatra dovoljnim dokazom za obeštećenje korisnika, dok bi u Srbiji svaki pojedinačni korisnik morao da pokreće privatnu tužbu za povraćaj novca.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!