Finansijske usluge

Koraci izrade budžeta za poslovnu godinu

Predstoji nam period poslovne godine, koji karakteristično obeležavaju aktivnosti povezane sa izradom budžeta.

Neke službe u kompanijama, poput prodaje, po svim kanalima daju maksimum da dostignu planiranu realizaciju prihoda za godinu, troškovno dominantne funkcije preduzeća pokušavaju da realizuju poslednje vanredne potrošnje, a sektor finansija (služba kontroling) je, pored sagledavanja varijansi za tekuću godinu, već preokupiran planovima prihoda, rashoda, ciljane dobiti za narednu godinu.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!