Trgovina

Kupovna moć u Srbiji u 2017. u blagom porastu

Istraživanje kompanije "Nielsen" pokazuje da je kupovna moć ispitanika u 2017. godini blago porasla u odnosu na prethodnu godinu, na šta ukazuje indeks poverenja potrošača koji je ove godine dostigao najveću vrednost od kada se meri u Srbiji.

Uprkos tome, mesečni izdaci za kupovinu hrane su u padu i, u odnosu na Evropu, i dalje dosta niži.

Stopa inflacije u odnosu na isti period prošle godine je blago smanjena, sa 4,1 odsto na 4 posto a stopa nezaposlenosti je pala na sa 15,9 procenata u 2016. na na 13,6 odsto. Prosečna neto zarada iznosi 47.814 dinara, a u odnosu na prethodnu godinu je u padu od 2,9 posto. BDP je u prvom kvartalu 2017. godine u porastu od 1 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok spoljni dug iznosi 24,9 milijardi evra ili 69,2 odsto BDP-a.

Indeks poverenja potrošača indikator je "raspoloženja" ili stava potrošača prema trenutnoj ekonomskoj situaciji, te se putem njega prate namere u potrošnji i promene u potrošačkim navikama. Kako se navodi u istraživanju, najvažniji indikatori ukazuju na povećanje indeksa poverenja potrošača.

Procenat ispitanika koji smatra da je Srbija u ekonomskoj recesiji je 78 odsto i u odnosu na prošlu godinu smanjio se za 4 procenta. Na pitanje kakva će situacija na tržištu biti u narednih 12 meseci, 78 posto ispitanika je odgovorilo da neće biti tako dobra ili da će biti loša, ali uz smanjen procenat, u odnosu na prošlu godinu, onih koji misle da će biti loša. Svoju finansijsku situaciju u narednih 12 meseci 55 odsto ispitanika procenjuje kao ne tako dobru ili lošu, ali uz vidno godišnje povećanje procenta koji prognoziraju svoju finansijsku situaciju kao dobru.

Iako se rezultati mogu činiti ne tako pozitivni, zapravo je uočljiva tendencija pozitivnog rasta i, od kada se meri u Srbiji, indeks potrošača ima najveću vrednost. Komparativno gledano, u svetu taj indeks iznosi 104 poen, u Evropi 85, a u Srbiji 69 poena.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!