Poresko savetovanje

Ministarstvo finansija predložilo uvođenje novih olakšica za poreze i doprinose za novoosnovane firme

Ministarstvo finansija predložilo je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa aktuelnih 11.790 na 15.000 dinara, produženje važenja olakšica za novozaposlene do kraja 2019. godine kao i uvođenje novih olakšica za poreze i doprinose za novoosnovane firme, piše u nacrtima zakona niza poreskih regulativa.

Predložene izmene, koje su objavljene na sajtu resornog ministarstva, bave se i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Produžava se period primene određenih olakšica i propisuje se nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!