Društvo

Ministarstvo prosvete poručuje roditeljima da prijave vršnjačko nasilje

Obaveza roditelja je da poštuju procedure i da sumnju na vršnjačko nasilje najpre prijave ustanovi, odnosno odeljenskom starešini ili timu za zaštitu učenika ili direktoru škole, poručuju iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja reagujući na sve češće polemike na društvenim mrežama o raznim slučajevima vršnjačkog nasilja.

U saopštenju Ministarstvo navodi da posebnu pažnju posvećuje obezbeđivanju podsticajnog i sigurnog okruženja za celoviti razvoj učenika. Takođe, ustanovljene su i precizne procedure zaštite učenika od svih oblika nasilja, a koje su sve ustanove obrazovanja i vaspitanja obavezne da sprovode.

Iz Ministarstva poručuju i da je neophodno da zaposleni, ali i roditelji učenika poštuju procedure i svojim postupanjem doprinose razvijanju nenasilnog ponašanja.

Podsećaju da u situacijama prvog nivoa vršnjačkog nasilja aktivnosti preduzima odeljenski starešina u saradnji sa roditeljima učenika i odeljenskom zajednicom, dok se u slučaju drugog nivoa uključuje Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Kada je reč o slučajevima trećeg nivoa nasilja obavezno je i uključivanje spoljašnje zaštitne mreže (centar za socijalni rad, zdravstvo, policija), prenose Novosti.

Procenu nivoa nasilja obavlja Tim za zaštitu učenika na osnovu definisanih kriterijuma.

Obaveza je roditelja da na poziv škole učestvuju u pojačanom vaspitnom radu, kao i da sarađuju sa školom u toku sprovođenja vaspitno-disciplinskog postupka.

Za sve učesnike - učenike koji vrše nasilje, trpe nasilje ili posmatraju nasilje izrađuje se operativni plan zaštite u čiju realizaciju su u obavezi da se uključe i roditelji.

Saradnja roditelja i škole je neophodna i kada je reč o realizaciji aktivnosti društveno-korisnog rada koji omogućuje učenicima da razvijaju prosocijalne oblike ponašanja.

Ukoliko roditelji ne sarađuju sa školom ili ispoljavaju neprimereno i nasilno ponašanje škola je u obavezi da obavesti i uključi druge institucije (centar za socijalni rad i/ili policiju), kao i da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!