Obrazovanje i posao

Mladi nisu zainteresovani za deficitarna zanimanja

U Srbiji je i dalje visoka nezaposlenost, a poseban problem predstavlja činjenica da je najveći procenat u kategoriji mladih, gde je stopa nezaposlenosti oko 50 odsto. Problem visoke nezaposlenosti mladih, posebno onih, sa fakultetskom diplomom, mogao bi biti rešen, kroz usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada. Tome u prilog ide i činjenica da za zanimanja iz oblasti IT sektora postoji velika tražnja, ali da na tržištu nema dovoljno tog kadra.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 19 odsto, pa se, tako, na evidenciji nalazi 700.041 lice. Polovinu od ukupnog broja nezaposlenih čine mladi, kojima ni sticanje diplome na nekom od fakulteta ne garantuje uspeh u pronalaženju posla. Naime, statistika pokazuje da oko 60 hiljada ljudi sa diplomom fakulteta ima problema sa pronalaženjem zaposlenja. Na evidenciji biroa najviše je građana sa četvrtim stepenom stručne spreme, više od 20o hiljada, dok je najmanje onih sa završenim doktorskim  studijama - 149 osoba.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!