Berza

Mogućnosti za ulaganja domaćih investitora na ino berzama

Razvojem  finansijskog tržišta od 2000. godine građani Srbije su se susreli i sa trgovinom akcija na Beogradskoj berzi. Iako tradicionalno naši građani višak novca drže u banci na oročenim depozitima ili ih ulažu u nekretnine, veliko broj građana investirao je u akcije domaćih kompanija ili u državne zapise trezora.

Zbog drastičnog pada kamatnih stopa u bankama, u poslednje tri godine, ovaj vid štednje je postao neprofitabilan. U isto vreme tržište nekretnina je zamrlo. Za to vreme investicije u finansijske instrumente, od onih najsigurnijih kao što su Zlato i drugi plemeniti metali, Blue chip kompanije naročito u tehnološkom sektoru, pa sve do volatilnih nafte i gasa i super rastućih i visokorizičnih kao Bitkoin, doživele su procvat.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Ilirikahttp://www.ilirika.rs/

Sveobuhvatan skup investicionih usluga u Srbiji dopunjen poslovnim i investicionim prilikama na stranim tržištima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!