Finansijske usluge

“Munich Re” prestaje da ulaže u poslovanje sa ugljem

Najveća svetska reosiguravajuća kompanija “Munich Re” prestaće da ulaže u obveznice i deonice kompanija, koje više od 30 odsto prodaje ostvaruju u poslovanju povezanom sa ugljem, rekao je glavni izvršni direktor, popuštajući pritisku ulagača.

Političari od kompanija traže da ulože više napora kako bi se postiglo zacrtano smanjenje emisije štetnih gasova, dogovoreno u Parizu u 2015. godini sa ciljem obuzdavanja rasta temperature na Zemlji na manje od dva stepena Celzijusa. Investitori sve više koriste finansijski uticaj kako bi nagradili one koji predvode tu tranziciju.

Tako je reosiguravajuća kompanija “Swiss Re” u julu objavila da neće reosiguravati nijednu kompaniju, koja u poslovanju sa ugljem ostvaruje više od 30 odsto ukupnih prihoda, sledeći time primer francuske osiguravajuće kuće “Scor”.

I najveća evropska osiguravajuća kompanija “Allianz” objavila je da se povlači iz osiguranja poslovanja sa ugljem u interesu zaštite klime na Zemlji.

“Munich Re” je još prošlog meseca objavio da ne namerava slediti primer “Swiss Rea” i ograničiti usluge reosiguranja kompanijama koje posluju sa ugljem.

Sada su promenili mišljenje. Tako je izvršni direktor Joachim Wenning u izjavi koju je objavio nemački dnevnik “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) istakao da više neće ulagati u deonice i obveznice kompanija koje ostvaruju više od 30 odsto prihoda u poslovanju s ugljem.

Najavio je, takođe, promene u poslovanju s osiguranjem.

“U poslovanju s izdvojenim rizicima, gde tačno možemo uočiti rizike, u budućnosti više u načelu nećemo osiguravati nove elektrane na ugalj, ni rudnike u industrijskim zemljama, precizirao je Wenning.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!