Društvo

Na listi "Indeksa davanja" Srbija među najgore rangiranim zemljama sveta

"Indeks davanja" za ovu godinu pokazuje koliko su građani jedne zemlje humani, a prema njemu Srbi su među najgore rangiranim zemljama na svetu.

Fondacija "Charities Aid Foundation" sprovela je istraživanje na osnovu kojeg je napravila liste zemalja rangirane po velikodušnosti. Njen "Indeks davanja" rangira 140 zemalja u tri kategorije: pomoć strancu, doniranje novca i dužina volontiranja. Na osnovu indeksa fondacije, napravljene su liste koje prilično ruše predrasude koje imamo o različitim narodima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!