Finansijske usluge

Nemačka kompanija „EOS Matrix“ otkupljuje potraživanja banaka u stečaju

Kompanija „EOS Matrix“ iz Nemačke dala je najbolju ponudu u procesu prodaje prvog paketa spornih i nenaplativih potraživanja iz portfelja kojim u ime države i banaka u stečaju upravlja Agencija za osiguranje depozita, saopštila je ta Agencija.

Kako se navodi, tenderska komisija je dala preporuku odborima poverilaca institucija koje učestvuju u postupku da prihvate ponudu i nastave sa potrebnim procedurama kako bi se zaključila transakcija.

Na prethodnoj sednici tenderske komisije, koja je održana 12. februara, otvorene su obavezujuće ponude za prodaju spornih i nenaplativih potraživanja, nakon čega je finansijski savetnik izvršio analizu predloga kupoprodajnog ugovora.

U roku predviđenom za podnošenje ponuda prispele su dve ponude, a u skladu sa predviđenim pravilima postupka, kao najpovoljnija prihvaćena je ponuda kompanije “EOS Matrix” u iznosu od 11.290.000 evra, ističe se u saopštenju Ministarstva finansija.

Inače, predmet ustupanja su potraživanja banaka u stečaju (Agrobanka, Nova Agrobanka, Univerzal banka, Privredna banka Beograd i Razvojna banka Vojvodine), kao i potraživanja kojima AOD upravlja u ime i za račun Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!