New City je kompanija za koju od samog početka društveno odgovorno poslovanje predstavlja sastavni deo poslovne filozofije i dugoročne strategije. Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na permanentnom investiranju u kvalitetne, dugoročne i stabilne odnose sa svim činiocima poslovanja naše kompanije.

Dugogodišnjim radom na domaćem i inostranom, pre svega ruskom i nemačkom tržištu, postigli smo rezultate na koje smo veoma ponosni i uspostavili visoke standarde u poslovanju koje želimo podeliti. Sa tom idejom, krajem 2015. godine gradimo višenamenski centar za potrebe stručnih skupova, seminara, škola, individulanog usavršavanja, edukacije i organizovanje drugih oblika prenošenja znanja i informacija od značaja za profesionalni razvoj pojedinca i organizacije.

Naš glavni cilj je da se pomogne nezaposlenom i zaposlenom pojedincu u privatnom i javnom sektoru da kroz edukacije razvije svoja profesionalna znanja i veštine i na taj način dođe do adekvatnog posla, unapredi svoj radni učinak i uspeh na poslu, a samim tim poboljša konkurentnost i produktivnost organizacije u kojoj radi.

U timu kompanije New City jedan od najvažnijih članova je agencija za zapošljavanje. Od oktobra 2014. godine poslujemo sa licencom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike (broj licence 022-03-00063/2014-24).

Jedan od najvećih problema našeg društva je nezaposlenost. Kompanija New City borbu protiv nezaposlenosti prepoznaje kao strateški cilj i planira da uloži ozbiljne resurse kako bi se, pre svega mladim ljudima u Srbiji obezbedila perspektiva. Po poslednjim statističkim podacima, posle trećeg kvartala 2014. godine, stopa nezaposlenosti u Srbiji je na nivou od 20.6%, u Evropskoj uniji 11.6%, dok je u Nemačkoj samo 6%. Naš cilj je da obezbedimo povoljan ambijent i nove vidove komunikacije, kako za ljude koji traže posao, tako i za poslodavce. Dugogodišnje iskustvo koje smo stekli posredujući u obezbeđivanju radnika za građevinsku industriju širom Evrope, želimo da primenimo na ostale privredne grane.

Poslodavcima iz svih privrednih grana, kompanija New City pomaže da dođu do najkvalitetnijih kandidata, koristeći savremenu tehnologiju, kvalitet i godinama sticana iskustva. U isto vreme, mi nudimo set usluga koje omogućavaju poslodavcima maksimalan komfor uz najviši kvalitet.

Kandidati

Kandidati koji žele priliku, savet, brigu i iskrenu pomoć u cilju nalaženja ne bilo kakvog, već najboljeg mogućeg posla, u kompaniji New City pronaći će pravog i dugoročnog partnera. Sve informacije koje mogu biti od značaja biće na jednom mestu, uz bazu poslova, kao i nove tehnologije i koncepte koje kompanija New City razvija, trebalo bi da obezbede za mlade ljude, ali i sve koji traže posao, jedinstvenu lokaciju koju će prepoznati kao nešto svoje. Posetite BizINFO by New City Company – specijalizovani portal za regrutaciju kadrova i zapošljavanje, ali i još mnogo kvalitetnih informacija od neprocenjivog značaja ljudima koji su u potrazi za poslom.

New City Companyhttps://newcitycompany.com/

Socijalno edukativni centar za kontinuirano unapređivanje „ITECCION“ bavi se razvijanjem znanja, veština i profesionalnih kompetencija.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!