Projekti

Nova uredba o subvencijama po radnom mestu

Mada je VladaSrbije pre samo dva meseca donela Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija, na poslednjoj sednici je usvojila novu. Tim aktom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi i načini privlačenja direktnih investicija i vođenje evidencije o odobrenim podsticajima za svako novootvoreno radno mesto.

Razlika između nove Uredbe i one usvojene 8. marta je u tome što se konkretizuju subvencije za projekte usluga hotelskog smeštaja na teritoriji lokalne samouprave na kojoj je utvrđeno područje banje. Prilog novousvojenoj Uredbi je spisak od 30 banjskih i klimatskih mesta u Srbiji, koja stiču pravo na subvencionisanje.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!