Propisi

Novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice za obračun doprinosa

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ministar finansija utvrdio je i objavio da najniža mesečna osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.053 dinara.

Ova najniža osnovica primenjuje se od 6. januara  2018. i važiće do kraja 2018. godine.Naime, prema inoviranom članu 37. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci, počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!