Poresko savetovanje

Novi Pravilnik o PDV-po meri Poreske uprave, a ne privrednika

Novi Pravilnik kojim se propisuje sadržaj evidencija i obaveza sačinjavanja pregleda obračuna PDV-a, donet je 15. avgusta, potpisan od strane ministra i objavljen 5. oktobra, a njegova primena počinje 1. januara 2018. godine.

Prihodi od PDV predstavljaju najznačajnije poreske prihode budžeta, pa je razumljiv akcenat koji država stavlja na kontrolu ove vrste poreza. Privrednici i stručna javnost nedvosmisleno podržavaju napore državnih organa usmerene ka povećanju fiskalne discipline i borbe protiv „sive ekonomije“. Ali, ukazaju i na činjenicu da se kao instrumenti u ostvarivanju tog cilja ne mogu koristiti samo i, pre svega, administrativni instrumenti, nametanjem sve većeg opterećenja privredi, koje neminovno dovodi i do povećanja vremena i troškova neophodnih za ispunjenje poreske obaveze.

Ministarstvo finansija se od početka pripreme za donošenje Pravilnika opredelilo da ovaj posao obavlja bez konsultacija sa privredom i stručnom javnosti. Jedna od posledica takve odluke bila je i odlaganje njegove primene. Pri samom kraju postupka donošenja novog Pravilnika Ministarstvo je, posle niza inicijativa Privredne komore Srbije i strukovnih udruženja, u junu formiralo Radnu grupu za izradu novog Pravilnika, ali je kao osnovu postavilo upravo nacrt Pravilnika, čiji je koncept i sadržaj od samog početka osporavan.

Ipak, zajednički rad predstavnika Ministarstva, Poreske uprave i privrede, predstavljao je značajan napredak u uspostavljanju dijaloga države i privrede, jer su se po prvi put mogla neposredno sučeliti različita mišljenja predstavnika države, privrede i stručnjaka.

Iako su usvojene mnoge primedbe i predlozi privrede, prevladao je stav Poreske uprave da su predloženi sadržaj i koncept Pravilnika neophodni kako bi se obezbedio adekvatan sistem procene rizika, planiranje poreskih prihoda države i obezbedio postupak kontrole.

Nova obaveza, dostavljanje obračuna PDV-komplikovano i skupo

Pored činjenice da je predlog Pravilnika u najvećoj meri skrojen po zahtevima Poreske uprave, samo ministarstvo nije ispunilo dato obećanje da će Pravilnik zajedno sa korisničkim uputstvom biti usvojen do kraja avgusta i time poreskim obveznicima biti omogućen period od četiri meseca za pripremu za njegovo sprovođenje.

Novim Pravilnikom su uvedene nove evidencije i obaveza poreskih obveznika da, uz PDV prijavu, dostavljaju i obračun PDV-a. Sadržaj i obim propisanih evidencija i pregleda stavlja pred poreske obveznike veoma ozbiljan zadatak prilagođavanja informacionih sistema i računovodstvenih softvera, uspostavljanja novih internih procedura i edukacije zaposlenih.

Ukupan trošak uvođenja novog sistema evidentiranja i izveštavanja u ovom momentu nije moguće tačno sagledati, ali je jedinstvena ocena poreskih stručnjaka da će biti veliki, posebno imajući u vidu da će pored troškova prilagođavanja softvera, koji su jednokratni, troškovi povećanog angažovanja zaposlenih biti stalni. Ovakav finansijski teret najteže će podneti mali privredni subjekti, koji objektivno ne raspolažu dovoljnim materijalnim, finansijskim i ljudskim resursima.

Zadatak, koji je postavljen pred Poresku upravu, je da neposredno po objavljivanju novog Pravilnika sačini Korisničko uputstvo, kao i da od 1. decembra ove godine omogući test verziju za kontrolu dostavljanja pregleda na portalu e-porezi.

Neprimereno kratak period, koji je poreskim obveznicima ostavljen za primenu novog Pravilnika, primarni je razlog zbog koga privreda zahteva od države pomoć u uspostavljanju novog sistema.

 

Aleksandar Vasić, zamenik predsednika Grupacije računovodstvenih agencija PKS (autor je bio član Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu novog Pravilnika)

Poslovni savetnikhttp://www.poslovnisavetnik.rs/

Pružanje računovodstvenih usluga je naša osnovna delatnost, a dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova računovodstva naša najbolja preporuka.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!