Saobraćaj i transport

Otvaranje “Koridora 10” - Srbija na transportnoj mapi Evrope

Srbija je sa otvaranjem deonice autoputa u Grdeličkoj klisuri povezala autoput od severa do juga, na celoj glavnoj trasi “Koridora 10”, od Batrovaca na granici sa Hrvatskom do Preševa na granici sa Makedonijom, kao i severni krak od Horgoša ka jugu.

Na ukupno 26,3 km, na veoma teškom terenu, savladano je uspešno devet velikih kosina, izgrađena petlja Predejane, dva tunela Predejane i Manajle ukupne dužine 2,8 km i 36 mostova, ali i regulisano šest kilometara korita Južne Morave.

Sa otvaranjem tog dela “Koridora 10” od Niša do Soluna će moći da se stigne za oko tri sata.

Južni krak “Koridora 10” kroz Grdeličku klisuru je jedinstvena deonica i po petlji Predejane jedina u Srbiji i na Balkanu cela na mostovskim konstrukcijama iznad reke, prenosi Blic.

Trasa autoputa kroz Grdeličku klisuru najteža je deonica južnog kraka “Koridora 10”, a njena vrednost je 350 miliona evra. Projekat gradnja autoputa u Grdeličkoj klisuri su finansirali zajmovima Evropska investiciona banka i delom Svetska banka.

Izgradnja auto-puta kroz Grdeličku klisuru je najkomplikovaniji projekat kod nas, ali i u Evropi, zbog geologije. Na tim deonicama ugrađeno je 250.000 tona asfalta, sklonjeno 650.000 kubika kamena.

Južni krak “Koridora 10” u Srbiji je dug 74 kilometara, a radovi na najtežoj deonici u Grdeličkoj klisuri trajali su šest godina. U Grdeličku klisuru ugrađeno je 560.000 tona asfalta, a ukupna dužina svih potpornih konstrukcija iznosi oko 15 km.

Tunel Manajle, trenutno najduži drumski tunel u Srbiji, dužine je 1.808 metara, a posle njega nailazi se na most Džemen do, čija je dužina 521 metar.

O upravljanju svim bezbednosnim sistemima u tunelima brinuće tim tehničkih lica 24 sata 365 dana u godini u tehničko-operativnom centru.

Most Vrla dužine 645 metara je ujedno najduži i najviši most na južnom kraku “Koridara 10”, čiji je najviši stub visine 62 metra.

Most je na 14 raspona dužine po 45 metara, koje savladava ukupno 140 nosača visine 2,20 metara, dužine 44 metra i težine od 87 tona svakog, što daje ukupnu dužinu svih nosača - greda od 6.160 metara i težinu od 12.180 tona. Na tom mostu specijalna vrsta svetiljki omogućava milion nijansi različitih boja.

“Koridor 10” je jedan od najvažnijih panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz Srbiju i povezuje Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju i Grčku, čija je izgradnja počela još 1970. godine u bivšoj SFRJ.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!