Berza

Pad cena akcija - redovna korekcija ili najava nove krize?

Američko tržište akcija je pretrpelo oštar pad u periodu od 26. januara do 8. februara, posle dugog perioda rasta cena akcija cca 28  odsto (od druge polovine maja 2017. godine).

U relativnom smislu, radi se o korekciji koja je tržište vratila na kraj novembra prošle godine, odnosno pad je iznosio oko 10 odsto, što je, ipak, 50 odsto manje od korekcije iz oktobra 1987. godine (23% pad) i velike krize.  Krajem prošle nedelje tržište se stabilizovalo blagim rastom svih indeksa.

Da li se radi o redovnoj korekciji ili je nešto drugo?

Za početak, statistički korekcija se dešava svakih 16-17 meseci, obzirom da ih je bilo od Drugog svetskog rata ukupno 73. Poslednja korekcije je bila u 2016. godini, tako da bi se moglo zaključiti da je ovo redovna zakasnela korekcija, pogotovo ako uzmemo u obzir rast tržišta koji je bio u poslednjih godinu dana (računajući pad) kod Dow-a od 20 odsto i S&P 500 oko 13 dsto. Praktično, svi investitori, koji su ušli u pozicije pre decembra 2017. godine, realizovali su dobit ili nisu imali gubitak sa ovom korekcijom.

Šta mogu biti razlozi ove korekcije i šta da očekujemo?

Sve od 2009. godine do danas, centralne banke su protežirale politiku jeftinog novca, što se promenilo početkom ove godine kada  su FED i Centralna banka Engleske podigle kamatnu stopu, dok je ECB smanjila kupovinu obveznica na tržištu. Sa projekcijom rasta globalne privrede i nepredvidivom politikom monetarnih vlasti Svetska banka je upozorila na inflaciju, kao novi faktor o čemu treba razmišljati.

U međuvremenu, rast prinosa na obveznice beleži rast od septembra prošle godine za bezmalo 40 odsto od 2,05% do 2,84%. Takođe, podaci o rastu plata u SAD-u za 2,9 odsto i rast deficita na preko 1.000 milijardi dolara, koji se moraju finansirati iz obveznica sa većim prinosom, verovatno govore o potencijalnom rastu inflacije.

Da li to znači da cene idu dole?

Ne nužno. Po navodima najveće Asset menadžment kompanije BlackRock, treba uzeti u obzir obavezno fundamentalne podatke o poslovanju. Na primer, četvrti kvartal 2017. godine za kompanije iz S&P 500 indeksa je pokazao rast prodaje od 8 odsto i rast profita od 13 odsto u odnosu na prethodnu godinu.   

S druge strane, Bespoke Investment group, koja je analizirala 95 korekcija S&P praćenjem medijane (od 1928. godine), smatra da se može očekivati korekcija još dodatnih 7,8% sa periodom ukupne korekcije od 64 dana, čime bi S&P pao na 2.400.

 

Aleksej Misailović

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!