Propisi

Paušalci će moći da vraćaju dug na 60 rata

Preduzetnici paušalci, kojima se nagomilao poreski dug, jer nisu imali rešenja, mogu da podnesu zahtev za odlaganje plaćanje dugovanja na rate i to najduže do 60 meseci, piše list "Blic”.

Protekle dve godine mnogi preduzetnici paušalci iz pete grupe (prevodioci, lekari, veterinari, IT sektor...) nisu plaćali porez, jer nisu imali poreska rešenja, pa im se dug nagomilao. Ovih dana izmenjena je i dopunjena Uredba kojim se reguliše oporezivanje samostalnih delatnosti, a unete su i određene novine.

Poreska uprava, može u celosti ili delimično da odloži plaćanje dugovanog poreza, ukoliko bi plaćanja u celosti za obveznika predstavljalo neprimereno veliko opterećenje ili bi mu nanelo bitnu ekonomsku štetu. Da bi mogao da dobije ovu olakšicu, poreski obveznik bi trebalo da podnese zahtev uz obrazloženje.

“Paušalni prihod, odnosno, poreska osnovica, određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Srbiji, i to u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. Tu poresku osnovicu objavljuje Republički zavod za statistiku, prema grupi u koju je razvrstan poreski obveznik. Ona se koriguje, odnosno, uvećava ili smanjuje, primenom korektivnih elemenata iz člana 6. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti”, objašnjavaju u Vladi Srbije.

Inače, kako kažu knjigovođe, poresku osnovicu čini mesečna bruto zarada na nivou opština, a objavljuje je Republički zavod za statistiku. Preduzetnici, umesto paušalnog oporezivanja, imaju mogućnost da porez plaćaju na stvarno utvrđeni prihod, odnosno da vode poslovne knjige. Osnovica za obračun poreza u tom slučaju je oporeziva dobit.

Izvor: Blic

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!