Propisi

PDV tretman prometa Bitcoin-a

Bitcoin valuta bi se mogla definisati kao digitalna valuta (nasuprot novcu kao zakonskom sredstvu plaćanja) koja se sve više koristi prilikom plaćanja dobara i usluga kupljenih putem interneta, ali kojom se sve više i trguje.

Trgovina bitcoin-om može se odvijati na različite načine, koji, između ostalog, podrazumevaju trgovinu putem interneta (on-line), automata za prodaju ili „uživo“ (između dva fizička lica uz pomoć posebne aplikacije bitcoin wallet), itd. Trenutno najzastupljeniji model trgovine podrazumeva kupovinu i prodaju putem interneta i ovakvu trgovinu je moguće izvršiti npr. na specijalizovanim veb stranicama (tzv. direct trade), na posebnim berzama za trgovinu ovom valutom (tzv. exchange trade), itd.  

S tim u vezi, Evropski sud pravde je u slučaju Skatteverket v David Hedqvist Case C-264/14 presudio da se kupovina, odnosno prodaja bitcoin valute za novac kao zakonsko sredstvo plaćanja ima smatrati prometom usluga, koji je oslobođen bez prava na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa članom 135 stav 1 tačka e) Direktive Evropske unije o PDV-u , “kao transakcije, uključujući posredovanje, u vezi sa valutama, papirnim i kovanim novcem, koji se koriste kao sredstvo plaćanja, sa izuzetkom kolekcionarskih dobara, tj. zlata, srebra ili drugog kovanog ili papirnog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost.“

Imajući u vidu da Zakon o porezu na dodatu vrednost, koji je inače zasnovan na propisima Evropske unije, takođe u članu 25 stav 1 tačka 1) predviđa da se promet novca kod poslovanja i posredovanja u poslovanju zakonskim sredstvima plaćanja, ima smatrati prometom koji je oslobođen bez prava na odbitak prethodnog poreza, smatramo da postoji osnov za tvrdnju da se kupovina, odnosno prodaja bitcoin valute može podvesti pod navedenu odredbu Zakona. Drugim rečima, a bez obzira na to što domaćim propisima (kako poreskim, tako i deviznim) nije detaljno uređena trgovina bitcoin-om, mišljenja smo da bi prilikom prometa bitcoin-a trebalo primeniti član 25 stav 1 tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost, što znači da ne bi trebalo da postoji obaveza obračuna PDV-a u konkretnom slučaju, a pod pretpostavkom da se bitcoin može tretirati kao elektronski novac u skladu sa srpskim propisima.

Shodno prethodno navedenom, a posebno imajući u vidu sve veću zastupljenost „kripto-valuta“, smatramo da bi trebalo i da je za očekivati da će se po ovom pitanju oglasiti i Ministarstvo finansija i izdati mišljenje kojim će se pojasniti PDV tretman kupovine i prodaje bitcoin-om. S tim u vezi, ističemo da bi pre rešavanja poreskog tretmana prometa bitcoin-a trebalo dati odgovor na pitanje da li se bitcoin može smatrati elektronskim novcem u skladu sa domaćim propisima, ili ne.

Filip Kovačević, LL.M., Viši rukovodilac u sektoru za poreski konsalting, Deloitte Srbija

Nebojša Jovanović, LL.M., Viši konsultant u sektoru za poreski konsalting, Deloitte Srbija

 

 

Deloittehttps://www2.deloitte.com/rs/sr.html

"Deloitte" je brend iza koga stoje desetine hiljada posvećenih profesionalaca zaposlenih u nezavisnim društvima širom sveta koja pružaju usluge revizije, poreskog, poslovnog, finansijskog i konsaltinga u upravljanju rizicima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!