Propisi

PDV tretman prometa Bitcoin-a

Bitcoin valuta bi se mogla definisati kao digitalna valuta (nasuprot novcu kao zakonskom sredstvu plaćanja) koja se sve više koristi prilikom plaćanja dobara i usluga kupljenih putem interneta, ali kojom se sve više i trguje.

Trgovina bitcoin-om može se odvijati na različite načine, koji, između ostalog, podrazumevaju trgovinu putem interneta (on-line), automata za prodaju ili „uživo“ (između dva fizička lica uz pomoć posebne aplikacije bitcoin wallet), itd. Trenutno najzastupljeniji model trgovine podrazumeva kupovinu i prodaju putem interneta i ovakvu trgovinu je moguće izvršiti npr. na specijalizovanim veb stranicama (tzv. direct trade), na posebnim berzama za trgovinu ovom valutom (tzv. exchange trade), itd.

Nasuprot opštem, rastućem trendu upotrebe bitcoin-a na globalnom nivou, kupovina i prodaja istog u Republici Srbiji još uvek nije regulisan domaćim propisima.

Shodno tome, Ministarstva finansija je po ovom pitanju izdalo Mišljenje br. 413-00-168/2017-04 od 26.10.2017. godine u kojem konstatuje da se, pošto bitcoin valuta ne predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Srbiji, na istu ne može primeniti odredba člana 25 stav 1 tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost kojom je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza kod poslovanja i posredovanja u poslovanju zakonskim sredstvima plaćanja.

Ovom prilikom ističemo da navedeni stav Ministarstva finansija odstupa od evropske prakse u ovom slučaju. Naime, Evropski sud pravde je u slučaju Skatteverket v David Hedqvist Case C-264/14 presudio da se kupovina, odnosno prodaja bitcoin valute za novac kao zakonsko sredstvo plaćanja ima smatrati prometom usluga koji je oslobođen bez prava na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa članom 135 stav 1 tačka e) Direktive Evropske unije o PDV-u , “kao transakcije, uključujući posredovanje, u vezi sa valutama, papirnim i kovanim novcem, koji se koriste kao sredstvo plaćanja, sa izuzetkom kolekcionarskih dobara, tj. zlata, srebra ili drugog kovanog ili papirnog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost.

Drugim rečima, dok u Republici Srbiji bitcoin valuta ne bude uvrštena u zakonska sredstva plaćanja prilikom prometa iste postojaće obaveza obračuna i plaćanja PDV-a, bez obzira na to što Zakon o porezu na dodatu vrednost, koji je inače zasnovan na propisima Evropske unije, predviđa da se kod poslovanja i posredovanja u poslovanju zakonskim sredstvima plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost, ima smatrati prometom koji je oslobođen bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Filip Kovačević, LL.M., Viši rukovodilac u sektoru za poreski konsalting, Deloitte Srbija

Nebojša Jovanović, LL.M., Viši konsultant u sektoru za poreski konsalting, Deloitte Srbija

Deloittehttps://www2.deloitte.com/rs/sr.html

"Deloitte" je brend iza koga stoje desetine hiljada posvećenih profesionalaca zaposlenih u nezavisnim društvima širom sveta koja pružaju usluge revizije, poreskog, poslovnog, finansijskog i konsaltinga u upravljanju rizicima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!