Pitanja i odgovori

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Kada na gradilištu radove izvodi jedan poslodavac ili kada radove izvodi više poslodavaca jedan za drugim, svaki od poslodavaca dužan je da izradi elaborat o uređenju gradilišta, koji sadrži šemu gradilišta, odnosno, situacioni plan, opis radova i mere za bezbednost i zdravlje na radu. Pročitaj

Da li je važno imati blog na sajtu?

Blog jeste važan za sajt. Redovnim pisanjem blog-postova osvežavate sadržaj svog sajta. Pritom, svojim blog-postovima možete edukovati posetioce sajta o proizvodima i uslugama koje nudite i ubedite ih kroz sam tekst i pozive na akciju da su ti proizvodi/usluge prava solucija za njihove probleme. Pročitaj

Kako se meri uspešnost kod realizacije plana i ciljeva? Kad ne ide, ko je kriv?

Nijedno od ova dva pitanja nije jednostavno, jer postoji više mogućih odgovora. Evaluacija plana i ciljeva je proces, koji se mora definisati u toku ili čak pre same postavke ciljeva. Pročitaj

Koje tehnike prodaje se primenjuju u veleprodaji?

Veleprodaja sama po sebi ne koristi tehnike direktne prodaje i tehnike u kojima se fokus bazira na instiktivnoj odluci kupca. Pročitaj

Da li poverilac ima pravo da se naplati na imovini solidarnog jemca, iako nije pokrenuo postupak prinudne naplate ili izvršenja na imovini dužnika?

Kada je u pitanju solidarno jemstvo, jemac se obavezuje kao jemac platac, te odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili od obojice u isto vreme. Pročitaj

Koji su to osnovni dokumenti i postupci, koje privredno društvo mora imati u vezi sa svojom poslovnom dokumentacijom?

Privredna društva moraju izraditi Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju i Listu kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja, a za korišćenje ovih dokumenata moraju imati saglasnost nadležnog Arhiva. Pročitaj

Koji propisi uređuju minimalne ili obavezne uslove za bezbedno upravljanje i preradu hrane u ugostiteljstvu?

Pravilnikom o sanitarno – higijenskim uslovima za objekte, u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, propisuju se sanitarno-higijenski uslovi, koji moraju da se ispune. Pročitaj

Kad je reč o rukovođenju prodajnim timom, koje tri stvari morate uraditi, a koje tri ne smete uraditi?

Prvenstveno je potrebno da shvatimo, spoznamo i prihvatimo pojam, koji je naveden u samom pitanju - prodajni TIM. Pročitaj

Koja su pravila za uspešno vođenje sastanka?

Sastanci se, pre svega, moraju odvojiti po tipu i cilju, kao i da li se radi o internim ili eksternim sastancima. Pročitaj

Šta je Google Analytics?

Google Analytcs je platforma koja vam omogućava da pratite saobraćaj na svom sajtu. Ukoliko želite da pratite kvalitet saobraćaja koji se ostvaruje na sajtu (a ovakvo praćenje saobraćaja je danas neophodno), morate povezati analitiku sa sajtom. Pročitaj

Najčitanije

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!