Pitanja i odgovori

Šta sve može biti neoporezovan iznos (na dohodak) kod novčanih isplata zaposlenima

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2017. do 31. januara 2018. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 7 od 31.01.2016. godine) Pročitaj

Imam svoju firmu i kada sam pitao banku da ugovor o kreditu koji sam s njom zaključio uskladi sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga – rečeno mi je da se taj zakon ne odnosi na pravna lica. Da li je to tačno?

Prvo je potrebno da se banci obratite pismenim putem, a ona je u obavezi da Vam odgovori u roku od 15 dana. Ako ne budete zadovoljni ishodom postupanja banke po Vašem prigovoru, možete uputiti pritužbu Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga NBS. Pročitaj

Da li u slučaju prevremene otplate kredita postoji obaveza plaćanja kamate za ceo rok otplate, a koja je utvrđena planom otplate kredita uručenom pri zaključenju ugovora o kreditu?

Korisnik ima pravo da u bilo kom momentu, u potpunosti ili delimično, izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu. Pročitaj

Da li banka ima pravo da naplati 500 dinara potvrdu o ostatku duga kredita koji se refinansira?

Utvrđivanje naknade za izdavanje potvrde o ostatku duga po kreditu deo je poslovne politike banke, koju utvrđuju nadležni organi banke i koja se sprovodi donošenjem pojedinačnih odluka od strane organa banke. Pročitaj

Kasnim s ratom po kreditu tri meseca. Posle koliko vremena banka može da proglasi kredit dospelim u celosti?

Prema svojim procedurama, banka vrši procenu uspešnosti naplate svojih potraživanja, dostavlja opomene korisnicima i nakon više pokušaja da isti naplati od korisnika redovnim putem, aktivira primljena sredstva obezbeđenja za otplatu kredita. Pročitaj

Banka mi je ponudila predlog aneksa ugovora o kreditu za zaključenje. Da li sam u obavezi da ga potpišem?

Dakle, pravo je svakog korisnika da samostalno donese odluku da li je spreman da s bankom zaključi ponuđeni aneks ugovora ili ne. Pročitaj

Najčitanije

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!