Pitanja i odgovori

Imam svoju firmu i kada sam pitao banku da ugovor o kreditu koji sam s njom zaključio uskladi sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga – rečeno mi je da se taj zakon ne odnosi na pravna lica. Da li je to tačno?

Prvo je potrebno da se banci obratite pismenim putem, a ona je u obavezi da Vam odgovori u roku od 15 dana. Ako ne budete zadovoljni ishodom postupanja banke po Vašem prigovoru, možete uputiti pritužbu Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga NBS. Pročitaj

Da li u slučaju prevremene otplate kredita postoji obaveza plaćanja kamate za ceo rok otplate, a koja je utvrđena planom otplate kredita uručenom pri zaključenju ugovora o kreditu?

Korisnik ima pravo da u bilo kom momentu, u potpunosti ili delimično, izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu. Pročitaj

Da li banka ima pravo da naplati 500 dinara potvrdu o ostatku duga kredita koji se refinansira?

Utvrđivanje naknade za izdavanje potvrde o ostatku duga po kreditu deo je poslovne politike banke, koju utvrđuju nadležni organi banke i koja se sprovodi donošenjem pojedinačnih odluka od strane organa banke. Pročitaj

Kasnim s ratom po kreditu tri meseca. Posle koliko vremena banka može da proglasi kredit dospelim u celosti?

Prema svojim procedurama, banka vrši procenu uspešnosti naplate svojih potraživanja, dostavlja opomene korisnicima i nakon više pokušaja da isti naplati od korisnika redovnim putem, aktivira primljena sredstva obezbeđenja za otplatu kredita. Pročitaj

Banka mi je ponudila predlog aneksa ugovora o kreditu za zaključenje. Da li sam u obavezi da ga potpišem?

Dakle, pravo je svakog korisnika da samostalno donese odluku da li je spreman da s bankom zaključi ponuđeni aneks ugovora ili ne. Pročitaj

Najčitanije

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!