Pitanja i odgovori

Da li postoji imovinska odgovornost direktora DOO ili članova uprave (ako su imenovana) za neizmirene poreske obaveze privrednog društva?

U aktivnom privrednom društvu direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona o privrednim društvima, statuta ili odluke skupštine. Pročitaj

Kako da platim PDV ako mi je račun u blokadi?

Kako da platim PDV ako mi je račun u blokadi? Pročitaj

Kakav je uticaj blogera u Srbiji i koji su najznačajniji?

Saradnja sa blogerima spada u domen influenser marketinga, a pre nego što ostvarite saradnju sa blogerima (influenserima – „uticajnima”) treba imati u vidu da ovakav vid marketinga ipak nije za sve brendove i neće uvek davati rezultate. Pročitaj

Kakav je zakonski tretman angažovanja lica na pola radnog vremena?

Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, kod svakog poslodavca prima zaradu za poslove koje obavlja srazmerno radnom vremenu za koje je zasnovan radni odnos, prema Ugovorima o radu. Pročitaj

Šta je email marketing i koje su preporuke za email servise?

Postoji mnogo softvera (servisa) koji vam mogu olakšati slanje imejlova, oni nude pakete koji se plaćaju, ali često i besplatne pakete sa ograničenim opcijama. Pročitaj

Kada i kako mogu da zaposlim lica na povremenim i privremenim poslovima?

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova poslodavac može da zaključi sa: nezaposlenom osobom, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme (ali samo za radno vreme koje mu nedostaje do punog radnog vremena) ili korisnikom starosne penzije. Pročitaj

Kada poslovno društvo i preduzetnik ulaze u sistem PDV?

Kada poslovno društvo i preduzetnik ulaze u sistem PDV? Pročitaj

Kako obezbediti novčano potraživanja od kupaca, naročito od onih čiji je račun u blokadi?

Najefikasnija sredstva obezbeđenja novčanih obaveza od kupaca su menica, hipoteka, zaloga i osiguranje. Pročitaj

Da li postoji razlika u rashodima poslodavaca prilikom angažovanja radnika na određeni period ili na povremenim i privremenim poslovima?

Za određene poslove poslodavac ne mora sa radnikom da zaključuje ugovor o radu, već može da ga angažuje po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po kome radnik nema sva prava koja bi inače imao kao zaposleni. Pročitaj

Kakav je poreski tretman korišćenja automobila zaposlenog lica za poslovne svrhe poslodavca?

Kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, zaposlenom odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe, neoporezivi iznos po osnovu naknade prevoza predstavlja iznos 30 odsto cene jednog litra benzina pomnoženog sa brojem potrošenih litara, a najviše do 6.322 dinara mesečno. Pročitaj

Najčitanije

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Koji propisi uređuju minimalne ili obavezne uslove za bezbedno upravljanje i preradu hrane u ugostiteljstvu?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!