Pitanja i odgovori

Na koji način je moguća upotreba naziva strane države u poslovnom imenu društva?

Privredno društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom, koje je registrovalo u skladu sa Zakonom o registraciji. Pročitaj

Kakva je razlika između zvaničnih valuta, koje emituju centralne banke i bitkoina?

Glavna i osnovna razlika je što centralna banka, koja emituje određenu nacionalnu valutu ima u velikoj meri kontrolu nad tom valutom. Pročitaj

Da li se dužnik može zaštiti od prinudne naplate na imovini koja je nesrazmerno veća od vrednosti duga (preko 100 puta)?

Zakonom o izvršenju i obezbeđenu nije predviđen nikakav limit kada je reč o odnosu vrednosti imovine i duga. Pročitaj

Koje su kazne za osnovne prekršaje za nepoštovanje propisa o postupanju sa poslovnom dokumentacijom?

Prekršajne kazne za privredna društva iznose 9.000 dinara. Pročitaj

Ko emituje bitkoin i kako se to radi?

Iza nacionalnih valuta stoje finansijske institucije, koje se bave emitovanjem i kontrolom tih valuta. Kod Bitkoina je to značajno drugačije. Bitkoin kreiraju “rudari” povezani u peer-to-peer mrežu. Pročitaj

Kako naći kvalifikovanog digital marketing - menadžera?

Prva stvar na koju treba obratiti pažnju kada počinjete potragu za osobom koja će vam voditi digitalne kampanje i održavati naloge jeste da li želite nekoga ko će sedeti u Vašoj kancelariji ili želite osobu koja će raditi na nekoj drugoj lokaciji. Pročitaj

Da li se u postupku izvršenja mora utvrditi ko raspolaže pravima (uključujući vanknjižna) nad predmetom izvršenja i da li je to uopšte od značaja za postupak izvršenja?

U postupku izvršenja mora se utvrditi da je nepokretnost slobodna od lica i stvari ili da u njoj živi izvršni dužnik s porodicom ili neki drugi neposredni držalac nepokretnosti. Pročitaj

Kakva je odgovornost poslodavaca kod naknade štete u slučaju povrede radnika i prevencija?

Poslodavac je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete. Pročitaj

Da li je bitkoin priznat kao sredstvo plaćanja-valuta i gde (u kojim državama)?

Pitanje je složeno i zahteva osvrt na nekoliko aspekata. Bitkoin uglavnom nije prepoznat kao valuta, izuzev Japana, gde je prepoznat kao legalno sredstvo plaćanja. Regulative se značajno razlikuju od zemlje do zemlje. Pročitaj

Kako se vrši digitalizacija dokumentacije i koji su troškovi?

Digitalizacija dokumentacije vrši se tako što papirna dokumenta skenirate, pomoću skener ili multifunkcijskih uređaja. Tako skenirana dokumenta čuvate na računaru/serveru/cloud-u. Pročitaj

Najčitanije

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!