Pitanja i odgovori

Da li je potrebna optimizacija internet prodavnice?

Danas kada na svetu postoji milijardu i dvesta miliona stranica na internetu od čega je približno 20 miliona veb-šopova, internet optimizacija je neophodna za svaku ozbiljniju organizaciju ili kompaniju. Pročitaj

Šta se smatra uzimanjem iz imovine privrednog društva od strane vlasnika i kakav je poreski tretman?

Imovina privrednog društva  je pravno odvodjena  od imovine vlasnika kapitala. Ukoliko vlasnici uzimaju imovinu društva za lične potrebe, oni ostvaruju lični prihod, odnosno uvećavaju ličnu imovinu na ušturb imovine društva. Pročitaj

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Usled promene u poslovanju, poreski obveznici mogu da podnesu novu poresku prijavu i da utvrde novi iznos akontacije poreza na dobit, u skladu sa članom 68. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Pročitaj

Da li vlasnik doo, ukoliko nije zaposlen u društvu, ima obavezu da plaća bilo kakve obaveze po osnovu poreza ili doprinosa?

Ukoliko vlasnik doo nije zaposlen u privrednom društvu on mora plaćati minimalnu osnovicu doprinosa za penziono osiguranje, kao obavezni socijalni doprinos osnivaca. Pročitaj

Da li novoosnovano doo ima pravo na poreske olakšice i u kom periodu?

Novoosnovano doo po zakonima Republike Srbije nama pravo ni na kakve olakšice, sem u slučaju kada je reč o investiciji većoj od 100 miliona dinara. Pročitaj

Na koju imovinu pravno lice plaća porez na imovinu?

Porez na imovinu utvrđuje se samooporezivanjem, tj poslovna društva samostalno utvrđuju visinu obaveze i prijavljuju je poreskoj upravi, do kraja marta tekuće godine. Pročitaj

Da li postoje poreske olakšice za zapošljavanje u privatnim firmama u 2017?

Zakonom o porezu na dohodak građana, produžava se rok primene poreske olakšice prilikom zapošljavanja novih lica,  sa 30. juna 2016. godine na 31. decembar 2017. Pročitaj

Da li je tačno da elektronski servisi poreske uprave od maja funkcionišu isključivo preko aplikacije ePorezi, a ne preko internet pretraživača?

Za pristup elektronskim servisima Poreske uprave „ePorezi" više se ne koriste direktno internet pretraživači (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox Mozilla, ...) već isključivo nova aplikacija „ePorezi". Pročitaj

Kako se obračunava godišnji porez na dohodak građana?

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2016. godini preko 2.285.064 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate porez. Pročitaj

Šta sve može biti neoporezovan iznos (na dohodak) kod novčanih isplata zaposlenima

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2017. do 31. januara 2018. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 7 od 31.01.2016. godine) Pročitaj

Najčitanije

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Koji propisi uređuju minimalne ili obavezne uslove za bezbedno upravljanje i preradu hrane u ugostiteljstvu?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!