Pitanja i odgovori

Da li se pravo nad intelektualnom svojinom jedino stiče upisom u odgovarajući registar ili može na neki drugi način?

U pogledu sticanja prava intelektualne svojine postoji razlika između autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu i pravima industrijske svojine.  Pročitaj

Zašto je vrednost bitkoina nestabilna?

Zbog nepostojanja centralne monetarne institucije, koja bi regulisala izdavanje i broj Bitkoina u opticaju, cena bitkoina je podložna čestim oscilacijama. Pročitaj

Da li se ulaganje u osnovna sredstva ili nematerijalna ulaganja na bilo koji način može tretirati kao poreski rashod perioda?

Kada je neko sredstvo ispunilo uslove da bude priznato bilo kao nekretnina, postrojenje ili oprema, treba mu odrediti početnu vrednost. Pročitaj

Posle kog perioda se može vršiti otpis potraživanja i šta je uslov?

Otpis potraživanja se može vršitii ako je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja. Pročitaj

Da li se jednočlani doo može preregistrovati u preduzetnika?

Jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću ne može biti preregistrovano u formu preduzetnika, iz razloga što Zakon o privrednim društvima ne predviđa ovakvu mogućnost. Pročitaj

Kakva je razlika između bitkoina i drugih digitalnih valuta?

Bitkoin je prva kriptovaluta, koja je unela velike promene u način shvatanja, slanja i čuvanja novca. Pročitaj

Da li je dozvoljena kompenzacija između lica, koja su prometovala robu, i kako se u tom slučaju vrši obračun osnovice za pdv?

Ukoliko od jednog partnera potražujete određeni iznos, a istovremeno mu dugujete isti ili različit iznos, ne morate vršiti plaćanje, već možete izvršiti prebijanje pomenutih iznosa. Pročitaj

Da li se zaposlenom može distribuirati profit isplatom u novcu, odlukom organa uprave društva i po kojoj stopi se oporezuje ovo primanje?

Zaposlenima se ne može isplatiti profit firme u vidu ličnih pripisa ili dividendi, kao što se to može učiniti sa osnivačima privrednog društva. Pročitaj

Šta sve pravno lice može overiti kod notara?

Pravno lice može kod javnog beležnika da overi svu dokumentaciju za koju je propisana obaveza overe, u redovnom poslovanju ili prilikom postupka registracije pred Agencijom za privredne registre. Pročitaj

Da li se ugovorom o poslovnoj saradnji može preneti poreska obaveza na drugog potpisnika sporazuma, čime prestaje poreska obaveza prvog lica?

Ugovorom o poslovnoj saradnji se može preneti poreska obaveza na drugog  potpisnika sporazuma. Pročitaj

Najčitanije

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!