Pitanja i odgovori

Šta je Google Analytics?

Google Analytcs je platforma koja vam omogućava da pratite saobraćaj na svom sajtu. Ukoliko želite da pratite kvalitet saobraćaja koji se ostvaruje na sajtu (a ovakvo praćenje saobraćaja je danas neophodno), morate povezati analitiku sa sajtom. Pročitaj

Da li postoje poreske olakšice za registrovana lica, koja se bave socijalnim preduzetništvom?

Ne postoji mogućnost olakšica, jer nema zakonskog okvira koji ih definiše drugačije od drugih firmi ili udruženja. Pročitaj

Kada se može smatrati da je nenaplaćeno potraživanje između pravnih lica zastarelo?

Zastarelost počinje da teče prvog dana posle dospelosti obaveze, osim ako zakonom nije drugačije propisano. Obaveze koje se sastoje u trpljenju ili propuštanju počinju zastarevati prvog dana posle dana kada je dužnik postupio protivno svojoj obavezi. Pročitaj

Da li poslovno društvo može poveriti na čuvanje svoju poslovnu dokumentaciju drugom licu i pod kojim uslovima?

Poslovna društva mogu poveriti upravljanje i čuvanje poslovne dokumentacije drugom pravnom licu, koje je specijalizovano za pružanje takve vrste usluge. Pročitaj

Kako biti uspešan pregovarač, koji slobodno kaže ne-to mi ne odgovora?

Pregovaranje je "igra" nadmudrivanja sagovornika, ali ne nekim prizemnim i jeftinim trikovima, već prvenstveno sagledavanjem perspektive samog sagovornika i njegovih trenutnih razmišljanja i emocija. Pročitaj

Da li je pored akta o proceni rizika bezbednosti na radu, neophodno, u skladu sa Zakonom o bezbednosti na radu, imati propratna dodatna akta, koja bliže uređuju procenu rizika i mere bezbednosti na radu?

Pored akta o proceni rizika poslodavac izrađuje Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu i Program osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad. Pročitaj

Kako znati šta su posetioci sajta kucali da bi nas pronašli?

Kako su posetioci došli do vašeg sajta, odnosno, šta su kucali u polju za pretragu možete saznati na nekoliko načina. Ako želite da saznate kako ste došli do organskog saobraćaja, odnosno, želite da vidite šta su posetioci ukucali u polje za pretragu, a zatim kliknuli na vaš sajt – treba povezati sajt sa Google Search Console. Pročitaj

Šta predstavlja pojam CRM?

CRM (Customer Relationship Management) je u osnovi pristup, kojim jedna organizacija upravlja svojim odnosima i interakcijama sa klijentima. Pročitaj

Kako registrovati socijalno preduzeće, odnosno, subjekt?

Pošto ne postoji zakonski okvir za socijalna preduzeća, većina inicijativa i firmi koje postoje registrovane su kao klasični doo ili kao udruženje građana. Pročitaj

Da li je zakupodavac pravno lice obveznik poreza kod izdavanja prostora u vlasništvu fizičkog lica ili je to isključiva obaveza vlasnika prostora?

Da, zakupodavac kao pravno lice je obveznik poreza kod izdavanja prostora u vlasništvu fizičkog lica Svaka firma može uzeti u zakup prostor, koji je u vlasništvu fizičkog lica i u njemu obavljati svoju delatnost, a u skladu sa ugovorom koji se tom prilikom sklapa i na toj adresi zakupljenog prostora registruje sedište svoje firme. Pročitaj

Najčitanije

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!