Saobraćaj i transport

Počelo slobodno korišćenje ruta na nebu Jugoistočne Evrope

Sporazum kontrola letenja Austrije, BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore i Slovenije o slobodnom korišćenju ruta u zajedničkom vazdušnom prostoru jugoistočne Evrope (SECSI FRA) počeo je da se primenjuje, što će aviokompanijama omogućiti brojne uštede u pogledu skraćivanja dužine letova i smanjenja potrošnje goriva i emisije ugljen-dioksida (CO2).

Kako je saopštila Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), korisnici vazdušnog prostora duž jugoistočne ose moći će da biraju najkraće rute između centralne Evrope i turističkih destinacija u Grčkoj, Egiptu i Turskoj, a očekuje se da će na godišnjem nivou ta inicijativa doneti uštedu avio kompanijama od oko 600.000-700.000 nautičkih milja u pogledu putanje letenja.

"Omogućavanjem planiranja i letenja direktnim (najkraćim) putanjama, na dnevnom nivou skraćuju se rastojanja do 1.940 nautičkih milja, čime se postižu uštede procenjene na 285 minuta u vremenu trajanja leta, smanjenje potrošnje goriva za 8.000 kilograma i smanjenje emisije CO2 za oko 25.500 kilograma", piše u saopštenju.

Navodi se i da potpuno slobodno korišćenje ruta u vazdušnom prostoru država učesnica inicijative omogućava avio kompanijama bolje iskorišćenje vetra ili efikasnije obilaženje preopterećenih delova vazdušnog prostora, aktivnih vojnih zona ili zona sa nepovoljnim meteorološkim uslovima.

"Inicijativa će pružiti još više raspoloživih opcija prilikom izbora željenih putanja korisnika. Planiranje direktnih ruta povećava predvidljivost trajektorije vazduhoplova čime se smanjuje opterećenje kontrole letenja", saopštila je SMATSA.

Dodaje se da će inicijativa dovesti do stvaranja jednog od najvećih međunarodnih prostora slobodnog korišćenja vazdušnih ruta u Evropi, kao i da predstavlja značajan korak ka uspostavljanju zajedničkog Evropskog slobodnog korišćenja ruta (FRA) do 2020. godine.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!