Društvo

Podrška reintegraciji i ekonomskom osnaživanju povratnika i potencijalnih migranata

Reintegracija povratnika u društvo predstavlja veliki izazov sa kojim se Srbija suočava. U ovom procesu od presudnog značaja za njihov ostanak u Srbiji i uključivanje u savremene društvene i tokove je pronalazak zaposlenja.

U cilju pružanja podrške socijalnoj inkluziji i ekonomskom osnaživanju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji i potencijalnih migranata, u okviru globalnog programa Migracije za razvoj, za ova lica organizovan je niz obuka za zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Ovaj projekat sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, a finansira Vlada Savezne Republike Nemačke.

Obuke su do sada održane u 10 gradova – Boru, Knjaževcu, Beogradu, Vranju, Pirotu, Beočinu, Kikindi, Nišu, Kragujevcu i Užicu u saradnji sa partnerima na lokalnom nivou. Zanimanja koja su ponuđena kroz ove obuke su frizer, pomoćnik frizera, pedikir, manikir i kozmetičar. Svjetlana Đokić, koordinatorka programa u Srbiji, istakla je da je jedan od razloga što su baš ova zanimanja odabrana taj što žene u tim delatnostima mogu lakše da se zaposle. „Ova zanimanja otvaraju im mogućnost kako da posao pronađu u lokalnim salonima, tako i da se samostalno bave tim delatnostima i na taj način ostvare prihod,“ naglasila je Đokić. Ona je dodala da je za povratnike u Srbiju posao jedna od najizraženijih potreba, jer im omogućava da sebi i svojim porodicama obezbede egzistenciju i perspektivu za budućnost.

Program se sastojao od kombinacije teorijskog i praktičnog dela obuke za navedena zanimanja, a osim praktičnih znanja, kao „start up“ podrška obezbeđeni su i paketi materijala za svaku polaznicu kursa. Kroz ceo ciklus obuke u nevedenih pet gradova ukupno je prošlo 100 kandidatkinja, od kojih je 50 zaposleno u lokalnim salonima. Jedna od polaznica koja  je dobila  sertifikat za pedikira i manikira je Suzana Selimović, koja se iz Nemačke sa porodicom vratila pre pet godina. „Dugo nisam mogla da nađem posao, pa sam zato odlučila da steknem neke nove veštine i kroz obuku za pedikira i manikira pokušam da nam obezbedim budućnost. Prvo ću potražiti zaposlenje u nekom od lokalnih salona, a onda ću sa ćerkama pokušati da pokrenem sopstveni posao“, rekla je o svojim planovima.

Osim podrške u edukaciji i zapošljavanju, program obezbeđuje i dodatno savetovanje svih polaznica obuke o efikasnijem korišćenju institucionalnih mera podrške za socijalnu i ekonomsku reintegraciju koje nude nacionalne institucije, međunarodne i nevladine organizacije. Program ih takođe informiše  o drugim merama pomoći koje obezbedjuje nemačka Vlada.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!