Razvoj

Porodici za pristojan život nedostaje 20.000 dinara

S prosečnom zaradom od oko 48.000 dinara izvesno je da jedna plata nije dovoljna za podmirirvanje troškova prosečne potrošačke korpe.

Naime, u junu je za prosečnu potrošačku korpu bilo potrebno 69.566 dinara, odnosno više od 20.000 dinara više nego što je iznosila prošlomesečna prosečna zarada. Ipak, dovoljno je za podmirivanje troškova minimalne potrošačke korpe u junu, za koju je trebalo 36.900 dinara. Odnos presečne zarade i pokrivenosti potrošačke korpe nisu se izmenili već godinama. Poslednje četiri godine prosečna zarada nije dovoljna za prosečnu potrošačku korpu, ali jeste za onu minimalnu.

U obe potrošačke korpe najveća izdvajanja prosečne porodice od tri člana su za hranu i bezalkoholna pića, jer obuhvataju oko 40 odsto vrednosti prosečne potrošačke korpe, dok za te potrebe iz minimalne korpe odlazi 45 odsto ukpnog iznosa. Nakon toga slede komunalni troškovi, te struja, gas i ostali energenti, oko 20 odsto, a potom troškovi transporta, alkoholnih pića i duvana, kupovina odeće i obuće, na šta otpada oko pet odsto prosečne potrošačke korpe, a 3,35 odsto minimalne. Tu su još i troškovi opreme za domaćinstvo, komunikacije, zdravstvo, rekreacija i kultura, restorani, a najamanje se izdvaja za obrazovanje – u prosečnoj potrošačkoj korpi za te namene planirano je 0,68 odsto novca ili 475 dinara, a u minimalnoj 0,34 odsto, odnosno 123 dinara.

Izvor: Dnevnik

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!