Propisi

Poverioci potraživanja mogu da naplate i od naslednika imovine

Reč "imovina" vrlo često navodi ljude da pomisle isključivo na stvari. Međutim, u pravnom smislu imovina predstavlja skup prava i obaveza nekog lica. Kada je u pitanju nasleđivanje, pogrešno se vrlo često kaže kako je neko nasledio kuću, automobil i sl., a zapravo je nasledio pravo svojine nad kućom, automobilom i dr.

Kako se nasleđuje pravo svojine i pravo da se nekom stvari raspolaže, tako se nasleđuju i sve obaveze koje je ostavilac iza sebe ostavio, ali isključivo do visine vrednosti nasleđene imovine.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!