Žensko preduzetništvo

Preduzetništvo iz ugla mladih žena – da ili ne?

Preduzetništvo predstavlja stalnu potrebu za promenama što znači da se preduzetnička kreativnost i inovacije moraju primenjivati kako bi se preduzetničko razmišljanje, usmerilo i podsticalo na rizikovanje u poslovanju. Upravo zbog toga je jako bitan podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva.

Mladi (u Republici Srbiji se, u kategoriju mladih svrstavaju osobe starosne dobi od 15 – 30 godina što je definisano Zakonom o mladima) predstavljaju aktivne i ravnopravne učesnike u svim oblastima društvenog života koji u potpunosti razvijaju svoj potencijal i doprinose ličnom i društvenom razvoju i dobrobiti. Mladost se može smatrati najvažnijim životnim dobom čoveka, jer tada mladi ljudi počinju da shvataju i razumeju svoje težnje, postaju ekonomski nezavisni i pronalaze svoje mesto u društvu. Na položaj velikog broja mladih u Srbiji, u velikoj meri je uticala tranzicija ka tržišnoj privredi, višegodišnji politički konflikti i privredni kolaps, koji je naša zemlja doživela krajem 20. veka.

Upravo zbog toga ekonomsko osnaživanje mladih žena je jedan od osnovnih načina za ravnopravni položaj žena u društvu – ženama je potrebna sistemska podrška kako bi ostvarile punu ravnopravnost i kako bi se unapredio njihov položaj s obzirom na to da i dalje postoje predrasude bez obzira koliko one bile uspešne u svom poslu. Mlade žene su izuzetno hrabre kada treba da se upuste u nove poslovne podvige i upravo zbog toga im treba pružiti punu podršku i motivaciju. Ono što karakteriše svaku mladu ženu, a samim tim i preduzetnicu jeste odlučnost, energija, kreativnost, optimizam, upornost, inicijativa, komunikativnost i snalažljivost, timski rad, orijentacija ka uspehu, a najviše od svega stalno učenje i potreba za sticanjem novih znanja i veština. Ono što je jedno od obeležja svakog početnika/ce u ovom poslu jeste pitanje: „San ili stvarna mogućnost?“. Ideja da se započne sopstveni posao često dolazi iz nekog subjektivnog razloga, želje ili očekivanja: biti svoja, izbeći ograničenja u napredovanju, raditi od kuće, raditi baš ono što se i želi, iskoristiti svoj talenat i slično. S druge strane, želja da se krene u sopstvenu preduzetničku avanturu može biti i neka inovativnost i povoljna prilika koje za rezultat imaju sticanje novih znanja. Sve to zapravo može nadahnuti mladu osobu da osmisli i pokrene sopstveni posao. Sama ideja da se krene ovim putem temelji se isključivo na želji. Svakako, preduzetničku ideju treba razlikovati od poslovne prilike – jer svaka preduzetnička ideja nije istovremeno i poslovna prilika. Ideje se mogu pronaći na različitim mestima, i u različitim oblicima. One mogu proizaći iz svakodnevnog života, od porodice, prijatelja, drugih preduzetnika/ca, časopisa, stručne literature i slično. Proces prikupljanja ideja je modifikovanje vlastitiog načina razmišljanja i traženja odgovora na pitanje da li ideja ima i poslovnu mogućnost. Izvor ideja je nepresušan pogotovo kod mladih koji su puni kreativnosti i inovacija. Na putu do svoje tržišne verifikacije ideje prolaze kroz razne procese i ocene i razna testiranja.Tek nakon toga ona može dobiti epitet poslovne prilike.

Ono što je, takođe, odlika mlade osobe jeste znanje i kreativnost. Biti kreativan ne znači uvek imati i revolucionarne ideje – to znači imati uvek svež i nesputan pristup donošenju odluka. Bitan segment je i način komuniciranja medija i okruženja, poruke koje oni šalju i vrednosti koje promovišu u velikoj meri mogu uticati i utiču, zapravo, na stavove i ponašanje mladih. Zbog toga je jako bitno raditi na promociji ženskog preduzetništva, pogotovo među mladima. Potencijal žena kao preduzetnica ogleda se u tome što unose različitost u inovativne procese. Žensko preduzetništvo utiče i na smanjenje nezaposlenosti samim tim i na privredu, a svakako je jedan od neiskorišćenih resursa kada je reč o privrednom razvoju. Odluka o pokretanju sopstenog posla kod mladih žena je sigurno jedna od najvažnijih u životu. Zbog toga, potrebno je dobro ih informisati o svim mogućnostima, ali i spremnosti da dočekaju sve potencijalne prepreke. Žene imaju drugačije potrebe i mogućnosti i zbog toga su im potrebni i drugačiji načini podrške. Da bi se stvorila povoljna klima i da bi mlade dame mogle da se upuste u sopstvenu preduzetničku avanturu potrebno je eliminisati barijere i predrasude i delovati u svim segmentima društva, s obzirom na to da se suočavaju sa stereotipima okoline. Podržati mlade, pogotovo mlade žene, da zapošljavaju sebe, ali i druge kroz sopstvene poslovne poduhvate, stvoriti dovoljno prostora za razvoj i napredovanje, ohrabriti ih da se dodatno edukuju, jeste nešto što se zajedničkim snagama može postići.

Značaj ženskog preduzetništva je višestruk, ali najbitniji je da doprinosi smanjenju nezaposlenosti žena i unapređenju njihovog položaja. Naravno, postoji mnogo prepreka i poteškoća na tom putu, ali i mnogo benefita, s druge strane. Potrebno je samo dozvoliti mladima da se iskažu i pokažu ono što znaju. Mi, same, odlučujemo kojim ćemo se poslom baviti, kada i u kojoj meri i na koji način.

Svako uspešno poslovanje je umetnost balansa akrobata na žici – dok svi gledaju i dive se, on sebe održava uverenjem da može, zna i mora sledeći put „obaviti svoj posao“ dobro. I to je upravo poruka svim mladim ženama da mogu, znaju i moraju biti svoje, u svakom smislu.

Marija Đoković

 

Tekst je preuzet iz "Magazina" Sekcije za žensko preduzetništvo PKS.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!