Društvo

Pridružimo se akciji „Sat za našu planetu“

Ministarstvo zaštite životne sredine pridružuje se najvećem globalnom pokretu za zaštitu prirode „Sat za našu planetu“ koji poziva na isključivanje svetla na sat vremena 28. marta 2020. godine, upućujući upozorenje svetskoj javnosti o neophodnosti racionalnog korišćenja energije, očuvanja prirodnih resursa i smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Simboličnim sloganom ovogodišnje akcije „Okrenimo se prirodi“, Svetski fond za zaštitu prirode (WWF), zajedno sa brojnim organizacijama i pojedincima, šalje poruku da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promena.

Danas je, više nego ikada, očigledno da je globalna ravnoteža uslov sveukupnog napretka i razvoja, a degradacija koju nose klimatske promene planetarna pretnja. Aktuelna situacija u našoj zemlji i svetu nastala usled pandemije koronavirusa COVID 19, još jednom ukazuje na to koliko  je čovek moćno, ali istovremeno i ranjivo biće, zavisno od prirode i nerazdvojni deo nje. Savremene tehnologije ne mogu dati sve odgovore, mudrost je u našem postupanju i odgovornom odnosu prema sebi i svetu oko sebe, sa kojim se možemo jednako izboriti sa pandemijom virusa, ali i  sa drugim nedaćama koje su nastale kao posledica narušavanja životne sredine. 

Izražavajući podršku WWF koji ovom, i sličnim kampanjama nizom godina poziva na odgovoran odnos prema Planeti, Ministarstvo ukazuje da je svetu, više nego ikada, potrebno da se udruži u akcijama da se zaustave procesi degradacije prirode i narušavanja prirodnih ekosistema, ublaže posledice neodržive eksploatacije prirodnih resursa,  i efikasno povede borba protiv klimatskih promena.

Cenu nebrige o životnoj sredini i preteranog korišćenja prirodnih resursa već plaćamo i to skupo, što se može sagledati i kroz mnogostruke posledice klimatskih promena kao što je narušavanje zdravlja ljudi, gubitak biodiverziteta  i degradacija i nestajanja ekosistema koji su osnov života.

Srbija je uključena u najznačajnije međunarodne inicijative u globalnoj borbi protiv klimatskih promena, a u nacionalnim okvirima pripremljen je zakonodavni okvir za primenu standarda i mera za smanjenje posledica klimatskih promena kroz različite društvene i privredne sektore. Održivo upravljanje u sektorima koji se baziraju na prirodnim resursima uz očuvanje prirode, može značajno doprineti ublažavanju sve drastičnijih posledica klimatskih promena.

Svet mora da deluje jedinstveno i odmah, i u tom zajedničkom odgovoru na klimatske promene svako od nas, štedljivijim korišćenjem energije, vode, smanjenjem sopstvenog ekološkog otiska i brigom o prirodi,  može dati svoj lični doprinos očuvanju Planete i života na njoj.

Kako WWF poziva, u subotu, 28. marta 2020. isključivanjem svetla u periodu od 20.30 do 21.30 časova,  i virtuelnim glasanjem za našu planetu, svaki građanin će postati deo prenošenja važne poruke da zajedno možemo da stvorimo budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!