Nekretnine

Šta predviđa novi Zakon o štrajku?

Posle 22 godine radnici i poslodavci dobiće novi zakon o štrajku kojim se širi krug onih, koji neće smeti da obustave rad. Trenutno je nacrt u fazi javne rasprave.

Formira se registar stvarnih vlasnika preduzeća

Nacrt zakona o evidenciji stvarnih vlasnika, koji je nedavno usvojila Vlada Srbije, predviđa da se do kraja januara sledeće godine formira registar osoba, koje su pravi vlasnici najmanje 25 odsto preduzeća.

Dok se ne završi poreska kontrola nema izmene podataka u APR-u

Agencija za privredne registre neće moći od 28. aprila da izvrši brisanje privrednog subjekta, registruje statusne promene i vrši promene podataka, koji se odnose na osnivača, odnosno člana, kao ni da vrši promenu naziva, sedišta, uloga i oblika organizovanja kod poreskih obveznika kod kojih je otpočet postupak poreske kontrole, uključujući i radnje Poreske policije, odnosno kod onih subjekata kojima je privremeno oduzet PIB.

Za građane zemalja Balkana od 2021. godine novi režim za ulazak u EU

Državljani zemalja Zapadnog Balkana će od 2021. godine morati preko interneta od EU da traže dozvolu za ulazak u prostor Šengena, uz cenu od sedam evra.

Šta donosi Uredba o vraćanju zemljišta oduzetog u postupku komasacije?

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumu za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku oduzete imovine, koja bi trebalo da reši pitanje zemljišta otuđenog u postupku komasacije, odnosno arondacije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!