Nekretnine

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Do sada su pravna lica i preduzetnici obračunavali i plaćali porez na prihode nerezidenata od usluga koje nerezidentna pravna lica pružaju ili će pružiti na teritoriji naše države, bez obzira na vrstu pruženih usluga.

Sezonski posao može da se obavlja najduže 120 dana

Radnici angažovani na sezonskim poslovima imaće usmeni ugovor sa poslodavcima i neće moći da rade duže od 120 dana u toku jedne godine, a to predviđa nacrt zakona koji je bio na javnoj raspravi.

NBS preuzima nadležnosti Poreske uprave

Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine preuzima nadležnosti Poreske uprave za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja sertifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova i deviznog poslovanja

Poreske kazne duplirane za pojedine prekršaje

Direktorka Poreske uprave Dragana Marković kaže da su izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pooštrene kazne za nepoštovanje propisa.

Zabrana izbora lica povezanih sa stečajnim dužnikom u odbor poverilaca

Novelama iz 2014. godine izmenjen je stav 1. člana 36. tako što je izvršeno usaglašavanje sa izmenama člana 35. stav 1. u pogledu obaveze formiranja skupštine poverilaca na prvom poverilačkom ročištu, odnosno nemogućnosti formiranja skupštine poverilaca pre prvog poverilačkog ročišta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!