Nekretnine

Šta za kompanije znači primena regulative za zaštitu podataka o ličnosti?

Primena nove regulative za zaštitu podataka o ličnosti, poznatije kao GDPR, počinje od 25. maja, a kazna za one, koji ne budu poštovali ovu regulativu, idu i preko 20 miliona evra.

Novi zakon o putevima: Besplatna putarina samo za one koji imaju 80 odsto i više invaliditeta

Srbija će uskoro dobiti novi zakon o putevima, koji će konačno rešiti upravljanje javnim putevima u svojini autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ali će svoje mesto dobiti i trenutno nekategorisani putevi.

O subvencijama za otvaranje novih radnih mesta

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta, koje dodeljuje Vlada Republike Srbije, predmet su čestih rasprava u stručnoj i široj javnosti. Centralna tema ovih rasprava su ekonomski efekti subvencija, odnosno da li one doprinose privrednom razvoju ili ne.

Povećanje neoporezivog dela zarade smanjilo prihode u budžetu

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana smanjile su priliv para u budžetsku kasu, za oko 7,5 milijardi dinara, a smanjenje najviše pogađa budžete lokalnih samouprava, koje dominantno učestvuju u raspodeli prihoda od ovog poreza od oko 4,9 milijardi dinara.

Srpski radnici rade u 99 država

Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prošle godine je 317 poslodavaca iz Srbije na privremeni rad uputilo 13.916 radnika u 99 država sveta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!