Nekretnine

Novim zakonom biće omogućeno da „Frikom” daje garancije za „Agrokor”

Izmene zakona o deviznom poslovanju uvode potpunu liberalizaciju kretanja kapitala, pa će građani Srbije moći da ulažu kapital u EU, a stranci na srpsko tržište, bez dosadašnjih barijera.

Srbija po siromaštvu na prvom mestu u Evropi

U Srbiji četvrtina stanovništva sa mesečnim primanjima od 15.400 dinara je u stanju relativnog siromaštva, pa je zemlja prva na listi po siromaštvu ako se poredi sa zemljama EU, rekao je profesor Ekonomskog fakulteta Mihail Arandarenko.

Evropske ekonomije imaju duplo veći porez od ekonomija u razvoju

Prema istraživanju UHY-a, međunarodne računovodstvene i konsultantske mreže, evropske zemlje, u proseku, imaju poresko opterećenje od 43,3 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Koje promene donosi Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacije?

Novim Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, uvodi se red u oblast kvalifikacija radnika.

Odlaganje plaćanja poreza –maksimalno do 24 meseca

Predloženim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji omogućava se poreskim obveznicima grejs period za plaćanje obaveza.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!