Nekretnine

Plaćanje e-usluga na postalu APR-a ubuduće i "Dina" karticom

Plaćanje e-usluga na portalu Agencije za privredne registre (APR) ubuduće će biti moguće i DinaCard platnom karticom, objavio je APR.

Poreski tretman prihoda od ugovora o delu

Prema odredbama člana 199. Zakona o radu poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

Porez na samo jedan klik

Od 1. januara 2019. građani i firme imaće na samo jednom internet portalu elektronski uvid u svoje poreske obaveze i dug po tom osnovu, pišu Večernje Novosti.

Šta donose izmene poreskih zakona?

Nedavne izmene poreskih zakona donose nove obaveze poreskim obveznicima, ali i prava. Uvedena je dodatna obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV-a uz poresku prijavu, kao i obavezna dostava dodatnih podataka Poreskoj upravi mimo podataka za APR. S druge strane, sužen je obim usluga, na koje se plaća porez po odbitku za usluge stranih pravnih lica.

Ugovor može biti ništavan ukoliko vrednost nepokretnosti ne utvrdi licencirani procenitelj

Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, čija je primena počela od jula ove godine, prvi put se u Srbiji uređuje profesija procenitelja. Novina je to što, ukoliko vrednost nepokretnosti nije procenjena od strane licenciranog procenitelja, pojedini ugovori mogu biti poništeni.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!