Nekretnine

Ovo su najkorumpiranije države na svetu

Listu najkorumpiranijih država na svetu prikazanu u "Indeksu finansijske tajnosti 2018", sastavlja međunarodnoj organizacija Mreža poreske pravde.

Kako da se registrujete elektronskim putem?

Agencija za privredne registre je 3. januara 2018. godine uvela uslugu podnošenja elektronske prijave za registraciju preduzetnika.

Potrošači ne znaju svoja prava prilikom reklamacije

Potrošači često bivaju primorani da koriste usluge pravnika kako bi zaštitili svoja prava, a posebno kada je reč o pravu na reklamaciju. Jelena Nikolić, pravnica iz Asocijacije potrošača Srbije, objašnjava koji je pravi način da se ostvario ovo pravo.

Managed document services

Apsolutno konkurentnošću u savremenom poslovnom svetu se smatra distribucija prave informacije pravoj osobi u pravom trenutku. Kako bi se ovo obezbedilo sistem za distribuciju informacija mora da bude efektivan i efikasan.

Poverljivo uništavanje dokumentacije

Svaki dokument kome je rok čuvanja istekao može se poverljivo uništiti. Ovaj proces zakon definiše kao izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala nastalog u arhivskom i kancelarijskom poslovanju.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!