Nekretnine

Izmenama Zakona o privrednim društvima biće olakšano osnivanje firmi

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i Goran Knežević, ministar privrede, održali su konsultacije sa privrednicima, članovima UO PKS, o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Vlada Srbije ukida plaćanje dela naknade za osiguranje za slučaj nezaposlenosti?

Vlada Srbije razmatra ukidanje naknade za osiguranje od 0,75 odsto za slučaj nezaposlenosti,  kao deo mera za rasterećenje privrede.

Menica kao sredstvo obezbeđenja obaveze banke iz ugovora o novčanom depozitu

"Naručilac nije u obavezi, ali ima pravo da zahteva menicu, a u slučajevima nabavke velike vrednosti u obavezi je da zahteva bankarsku garanciju ili drugo sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza banke iz ugovora o novčanom depozitu."

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Poslodavac je dužan da prijavi povredu na radu nadležnoj inspekciji rada. Potrebno je da popuni Izveštaj o povredi na radu (Obrazac 1) i popuni u pet primeraka.

Da li poslodavac može da prenese deo svojih obaveze iz oblasti bezbednosti na radu, ne treće lice ugovornim odnosom i kako to može uraditi?

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!