Propisi

Samo 20 nameta privredu godišnje košta 75 milijardi dinara

Ministarstvo finansija je najavilo da će više od 500 različitih nameta za privrednike biti objedinjeno jednim zakonom o kome bi do kraja godine trebalo da počne javna rasprava, a Unija poslodavaca Srbije i NALED očekuju da Zakon o naknadama bude što pre donet kako bi se privreda rasteretila nepotrebnih davanja.

Prema podacima NALED-a, samo 20 najvećih neporeskih nameta, među kojima su parafiskali, ali i opravdane naknade i takse, privredu koštaju oko 75 milijardi dinara godišnje, prenosi Tanjug.

Unija poslodavaca Srbije, takođe, ističe da su opštine prilično maštovite u izmišljanju nameta za privredu i da, na primer, jedna kompanija u Subotici plaća besmislenu naknadu - da bi imala izlaz na saobraćajnicu. "To je nešto što se podrazumeva da se iz firme može izaći na saobraćajnicu. Ne vidim apsurdniji razlog da se opštini plaća za izlaz na saobraćajnicu određeni iznos po kvadratnom metru", napomenuo je predsednik UPS-a Nebojša Atanacković.

"Mi se nadamo donošenju tog zakona već više godina", rekao je Atanacković Tanjugu ističući da je to obećanje bilo dato i za prošlu godinu i da bi ovog puta to tebalo da bude i realizovano. On očekuje da Zakon o naknadama uredi tu značajnu oblast koja je sada potpuno neuređena i navodi da se, na primer, pojedini pojmovi javljaju u sedam do devet različitih formi, što je slučaj kod upotrebe vode, kao i da se naplaćuju naknade koje nemaju veze sa većinom privrednika.

Atanacković ističe da će donošenjem Zakona o naknadama svaki investitor znati unapred kako i koliko će biti opterećen kroz naknade i šta se daje Republici, a šta lokalnim samoupravama.

"Parafiskalni namet je nešto što privrednik treba da plati ili plaća, a da ne zna za šta plaća. Jedno  je kada se nešto plaća sa logikom da se za određenu cenu dobije neka usluga ili korist, a drugo je da kada se nešto plaća, a da se ne vidi razlog zašto je neko u obavezi da to plaća".

UPS je pre dve godine sproveo istraživanje koje je identifikovalo skoro 500 različitih parafiskalnih nameta širom Srbije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!