Društvo

Saradnja Vlade Srbije sa Univerzitetom Singidunum

Državni sekretar Bojana Stanić, nakon nedavno potpisanog Memoranduma o razumevanju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa Univerzitetom Singidunum, razgovarala je sa rektorom Mladenom Veinovićem o budućim planovima u cilju realizacije pomenutog memoranduma, posebno u oblasti rada i radnih odnosa.

Državni sekretar Stanić istakla je da Memorandum o razumevanju sa Univerzitetom predstavlja dobar primer zalaganja Vlade Srbije da stručnjaci i profesionalci, svojim radom i znanjem, učestvuju u stvaranju savremenije i uspešnije Srbije. Veruje da će se saradnja sa Univerzitetom odvijati dinamično u pozitivnom pravcu i da će rezultati biti vidljivi kroz poboljšanje životnog standarda svih naših građana.

Ovom prilikom razgovaralo se o radnom zakonodavstvu i primeni Zakona o radu, a državni sekretar Stanić je upoznala rektora Veinovića sa primerima dobre prakse u ovoj oblasti. Istakla je da se svi, kojima je neophodno stručno mišljenje u ovoj oblasti, mogu obratiti Ministarstvu za rešavanje problema i nedoumica.  

Rektor Univerziteta Singidunum Mladen Veinović istakao je da mu je zadovoljstvo što će zaposleni na Univerzitetu imati mogućnost da svojim znanjem i radom utiču na razvoj naše zemlje i da na taj način pomognu u stvaranju boljih uslova za život i rad svih građana Srbije. Zahvalio je državnom sekretaru i ministru Zoranu Đorđeviću na dosadašnjem izuzetnom zalaganju i istakao da veruje da će saradnja sa Ministarstvom biti uspešna i da će dati vidljive rezultate.

Ministarstvo je do sada potpisalo Memorandum o saradnji i sa Univerzitetom u Beogradu, Ekonomskim fakultetom, Pravnim fakultetom, Fakultetom političkih nauka i Fakultetom organizacionih nauka.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!