Propisi

Sezonski posao može da se obavlja najduže 120 dana

Radnici angažovani na sezonskim poslovima imaće usmeni ugovor sa poslodavcima i neće moći da rade duže od 120 dana u toku jedne godine, a to predviđa nacrt zakona koji je bio na javnoj raspravi.

Po prvi put je, omogućeno da poslodavac bude fizičko lice, nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Zakon garantuje da se naknada obračunava po radnom času, bez pripadajućih doprinosa i poreza, najmanje u iznosu minimalne cene rada, piše „Blic“.

Radnik mora biti zdravstveno osiguran, a tokom angažovanja na sezonskom poslu radnik, ukoliko je na evidenciji nezaposenih, ne briše se sa nje, niti mu se obustavlja isplata novčane naknade zbog privremene nezaposlenosti. Takođe, ukoliko je korisnik socijalne pomoći, ona neće biti ukinuta tokom rada.

Olakšan je i način prijave - elektronskim putem preko portala Poreske uprave moći će da se prijavi svaki uposlenik sa osnovnim podacima, ali već prvog dana angažovanja u kalendarskom mesecu i to najkasnije do 10 časova pre podne.

Ipak, najviše pažnje pobuđuje odredba koja se tiče ugovora između poslodavca i radnika a Nacrt predviđa da on bude sklopljen usmenim putem.

Da bi ga radnik imao i pismeno, to mora da zahteva od poslodavca, opet pismeno i to najkasnije u roku od dva meseca od početka rada.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!