Ljudski resursi

SimTeam – Siguran partner u kreiranju dobrih odnosa unutar kompanije.

Jedan od glavnih izazova mnogih kompanija danas  jeste podsticanje saradnje između različitih sektora i njihovo funkcionisanje kao skladne celine. Ono što se obično dešava jeste da svaki sektor ima sliku sopstvenih ciljeva, kojima aktivno teži, pri čemu često ne uzima u obzir širu sliku i ne razmišljajući kako se njihov rad može da utiče na rad drugih. Koliko vam je ovo poznato?

Zašto je bitno da rad sektora bude usklađen?

Da bi kompanija bila uspešna, neophodno je da svi njeni delovi budu usmereni ka postizanju istog cilja. Polazna tačka je da svi članovi svakog sektora znaju jasno šta je taj CILJ i usaglašeni su oko njega. Sledeća bitna stavka je poznavanje celokupnog PROCESA rada i kao i ULOGA svakog člana u tom procesu. Svi ovi elementi dovode do efikasnije komunikacije, boljeg razumevanja zaposlenih, kao i do povećanja produktivnosti. 

Kako obezbediti zaposlenima da se „stave u tuđe cipele“?

Idealno bi bilo da možemo na jedan dan da zamenimo uloge i da u stvarnosti iskusimo poslovne zadatke drugih sektora. Pošto to nije tako jednostavno, često smo u situaciji da se koristimo različitim vrstama simulacija. Jedan od nama omiljenih alata koji često primenjujemo u radu sa klijentima jeste SimTeam – online simulacija poslovanja.

Kako to zapravo izgleda?

Uz pomoć SimTeam-a se učesnici stavljaju u ulogu top menadžmenta virtuelne kompanije i njihov zadatak je da vode kompaniju u realnom vremenu, vodeći računa o tome da ona bude što uspešnija na tržištu. Svaki učesnik dobija svoju ulogu, odnosno poziciju u kompaniji i zadužen je za svoj segment poslovanja, a kompanija može da napreduje samo zajedničkom saradnjom svih učesnika. Takođe, tokom simulacije, učesnici mogu da menjaju uloge unutar kompanije kako bi iskusili dileme i izazove drugih članova tima. Na taj način učesnici dobijaju važne uvide o celokupnom funkcionisanju kompanije, kao i neophodnosti saradnje između sektora kako bi se ostvarili visoki rezultati.

Za više o SimTeam simulaciji poslovanja kontaktirajte nas na: office@hart.rs

 

Milica Mančić

www.hart.rs

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!