Trgovina

Srbija otvorila poglavlja o carinskoj uniji i intelektualnoj svojini

Na Šestoj međuvladinoj konferenciji između Srbije i EU otvorena su dva pregovaračka poglavlja - poglavlje 7, koje se tiče prava intelektualne svojine, i poglavlje 29, koje se odnosi na carinsku uniju. U pregovorima o članstvu u EU od 35 ima 10 otvorenih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja je predvodila srpsku delegaciju kaže da je otvaranje poglavlja o intelektualnoj svojini važno za građane i privredu, za pravnu sigurnost, kao i za autore i njihova prava, za suzbijanje proizvodnje i rasturanje lažnih proizvoda, kao i za istraživanje i razvoj. To su, kako je istakla, sektori koji stvaraju dodatnu vrednost u stabilnoj ekonomiji zasnovanoj na znanju.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!