Propisi

Srpski milioneri moraju do 15. maja da prijave porez

Ko je zaradio više od 2,37 miliona do 15. maja treba da prijavi porez. Nemarnima preti kazna - od 15.000 do 150.000 dinara, ali i krivična prijava ukoliko bi neprijavljeni porez premašio gornji limit novčane kazne.

Koliko građana Srbije se ne može požaliti na svoju platu, znaćemo kada poreznici prebroje pristigle prijave. Istina je da je lista milionera iz godine u godinu duža. Lane je prijavu poslalo 21.448  građana. Oni su tokom 2016. godine zaradili više od trostruke prosečne plate u zemlji, što je tada iznosilo 2,28 miliona dinara. Godinu pre u Srbiji je bilo 19.887 zvaničnih bogataša. Dugo se broj milionera i poreskih prijava na godinjši dohodak građana kretao oko 18.000, pišu “Večernje novosti”.

Statistika otkriva i da su dve trećine bogataša - muškarci. Tek svaka treća prijava glasi na žensko ime. Oko 70 odsto najplaćenijih građana Srbije žive u Beogradu i njegovoj okolini. Po pravilu su diplomirani ekonomisti, pravnici, inženjeri, doktori i direktori. Primanja najplaćenijih građana Srbije dostižu i 40 miliona dinara godišnje.

Poreska prijava može da se podnese elektronski, ali i na papiru. Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je razlika između ukupnih primanja i neoporezivog dela, ali i ličnih odbitaka. Ukoliko je oporezovan dohodak, posle oduzimanja ličnih odbitaka, ne prelazi šestostruku prosečnu gošinju zaradu u Srbiji (4,75 miliona dinara) poreska stopa je deset odsto. Oni koji su zaradili više, na oporezivi dohodak do 4,75 miliona dinara plaćaju deset odsto, a na iznos koji ga premašuje - 15 odsto poreza.

U zbir godišnjeg dohotka ulaze zarade, oporezivi prihodi od samostalne delatnosti, prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine, prihodi od izdavanja nepokretnosti, pa i primanja od davanja u zakup pokretnih stvari. Računaju se i prihodi sportista i sportskih stručnjaka i drugi oporezivi prihodi. Srpskim rezidentima se obračunavaju i ako su zarađeni u inostranstvu.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!