Propisi

Šta sadrži izveštaj o ispitivanju otpada?

Sakupljači i transporteri su dužni da obezbede odvojeni transport pojedinih vrsta otpada, dok su proizvođači, odnosno vlasnici otpada dužni da otpad pre njegove predaje sakupljaču ili transporteru klasifikuju.


Otpad se prilikom klasifikacije razvrstava prema Katalogu otpada (zbirna lista neopasnog i opasnog otpada prema poreklu i sastavu, definisana Prаvilnikom о kаtеgоriјаmа, ispitivаnju i klаsifikаciјi оtpаdа „Sl. glаsnik RS“, brој 56/10).

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!