Poresko savetovanje

Šta su transferne cene? (2. deo)

U prošlomesečnom tekstu smo objasnili na jednostavnom primeru šta su transferne cene. U ovom tekstu biće reči o izveštaju o transfernim cenama, koji su srpski poreski obveznici obavezni da dostave nadležnoj poreskoj upravi uz svoj poreski bilans u roku od 180 dana od isteka poreske godine.

Navešćemo ključne delove izveštaja o transfernim cenama u punoj formi, koji se priprema ukoliko srpska kompanija ima komercijalne transakcije sa makar jednim povezanim licem u iznosu većem od 8.000.000 RSD i/ili finansijske transakcije:

1. Analiza Grupe: razumevanje poslovnog modela Grupe kojoj pripada obveznik, organizaciona i vlasnička struktura, razumevanje odnosa između članica Grupe i finansijski rezultati Grupe, odnosno raspodela profita unutar Grupe. U ovom delu izveštaja se prikazuju i osnovne informacije o obvezniku.

2. Analiza delatnosti: razumevanje poslovnog modela i delatnosti samog obveznika, uvid u njegov tržišni položaj, ključne kupce, dobavljače i konkurente. U ovom delu izveštaja se vrši i analiza rizika poslovanja obveznika, koji opredeljuju profit koji bi obveznik ostvarivao u tržišnim uslovima kao nezavisni entitet.

3. Funkcionalna analiza: identifikovanje transakcija obveznika sa povezanim licima. U ovom delu se vrši detaljna analiza transakcija između povezanih lica (preuzete aktivnosti, angažovana sredstva i preuzeti rizici u transakcijama), kako bi se identifikovali ključni faktori formiranja cena između povezanih lica.

4. Izbor metoda transfernih cena: prilikom poređenja transakcije sa povezanim licima sa transakcijama između nepovezanih lica, mogu se primenjivati sledeći metodi – metod uporedive cene, metod preprodajne cene, metod cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu, metod transakcione neto marže i metod podele dobiti. Prvi metod podrazumeva poređenje cena, sledeća dva poređenje bruto marži, četvrti metod poređenje neto marži, a peti metod podrazumeva raspodelu dobiti između povezanih lica na osnovu realnih doprinosa stvaranju vrednosti u transakciji. Takođe, moguća je i primena ’’šestog metoda’’, odnosno bilo kog metoda čija je primena adekvatna u datoj situaciji.

5. Zaključak: utvrđivanje usklađenosti transfernih cena sa principom ’’van dohvata ruke’’ za svaku vrstu transakcije po svakom povezanom licu, uz utvrđivanje neophodnog iznosa korekcije poreske osnovice.

 

Srećko Ćosović,

Konsultant, WTS Porezi i Finansije

 

WTS Porezi i Finansije d.o.o.http://www.wtsserbia.com/

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga multinacionalnim kompanijama, brzo-rastućim sistemima, kao i malim privatnim firmama i sveobuhvatna podrška u njihovom biznisu u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!