Da li će stranci kupovinom zemljišta napraviti štetu ili doneti ekonomsku korist
 • Srbija je, ukidanjem moratorijuma na prodaju zemljišta strancima, postala prva država-kandidat koja je uvela mogućnost prodaje zemlje stranim državljanima, pre zvaničnog pristupanja Evrozoni. Međutim, novim Izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu najavljene su mere za ograničenje stranog vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem na teritoriji Srbije sa ciljem zaštite domaćeg agrara.
  • Prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa EU, Srbija je u obavezi da od 1. septembra 2017. godine zakonski omogući strancima da kupuju poljoprivredno zemljište, što je prvi korak ka uvođenju slobodnog prometa nad zemljištem unutar Evrozone.

   Pojedine države članice EU su odbile da omoguće jednak tretman stranim i domaćim državljanima. Primera radi, Mađarska je 2012. godine usvojila amandman na Ustav koji zabranjuje strancima da kupuju poljoprivredno zemljište, dok je Poljska odložila prodaju zemlje na 12 godina od datuma ulaska u EU.

   Međutim, Srbija za razliku od zemalja Unije ima nisku produktivnost i konkuretnost u agraru, i nema uslove za razvoj kao što to imaju/le navedene države (prim. autora „pola budžeta EU se odnosi na agrar“), što anulira mogući domet mera za ograničenje stranog vlasništva u „zaštiti domaćeg agrara“.

   by Ekonomski Online 2017-08-26 11:47:33

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!