Finansijske usluge

“Telekom Srbija”: Građanima po 360 dinara od dividendi

Nadzorni odbor “Telekoma Srbija”, sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 28. jun, dok je kao dan akcionara utvrđen 18. jun ove godine. Građani će na ime devidende prihodovati 362,76 dinara neto.

Nadzorni odbor “Telekoma Srbija”, sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 28. jun, dok je kao dan akcionara utvrđen 18. jun ove godine. Građani će na ime devidende prihodovati 362,76 dinara neto.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!